Europese campagne voor een gezonde werkplek 2018-2019

01.02.2017
De campagne van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) voor 2018-2019 zal zich richten op gevaarlijke stoffen, waaronder de kankerverwekkende agentia.

De bedoeling van die campagne is bewustwording te creëren om in de Europese Unie (EU) op het werk een cultuur van preventie te bevorderen door het stimuleren van het uitvoeren van risicobeoordelingen en van het uitwisselen van goede praktijken. De campagne zal bovendien gericht zijn op specifieke kwetsbare groepen van werknemers, zoals vrouwen, jongeren, migranten, …

Meer informatie op de website van EU-OSHA: