Europese inspectiecampagne voor de preventie van MSA

01.03.2022
Het Comité van hoge functionarissen van de arbeidsinspectie (SLIC) heeft een Europese inspectie- en handhavingscampagne voor de preventie van musculoskeletale aandoeningen (MSA) gelanceerd en haar werkgroep rond de opkomende risico’s op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk (WG EMEX) de opdracht gegeven om die campagne in 2022 vorm te geven.

MSA, ofwel aandoeningen van het bewegingsapparaat, vertegenwoordigen 60% van alle werkgerelateerde gezondheidsklachten en veroorzaken daardoor heel wat ziekteverzuim in de ondernemingen. Ondanks inspanningen om MSA te voorkomen, blijven deze bovenaan de lijst van werkgerelateerde gezondheidsproblemen in Europa staan en komen zij vaak voor in combinatie met andere gezondheidsproblemen. Dit zorgt onvermijdelijk voor vermindering van de individuele levenskwaliteit en arbeidsprestatie, waar zowel de werknemer als het bedrijf onder gebukt gaan.

WG EMEX kreeg in het kader van de campagne van SLIC in de eerste plaats de taak om ervoor te zorgen dat de nationale wetgeving met betrekking tot ergonomische arbeidsomstandigheden, die een fundamentele rol speelt bij het creëren van een duurzame werkomgeving voor zowel vrouwen als mannen en zowel jonge als oude werknemers, strenger wordt gehandhaafd.

De campagne heeft als doel:

  • maatregelen met het oog op risicobeoordeling en -beheersing in het kader van veiligheid en gezondheid op het werk (VGW) ter preventie van MSA te bevorderen;
  • de creatie van een gelijk speelveld voor de preventie van aandoeningen van het bewegingsapparaat stimuleren, zodat alle werknemers in de Europese Unie gelijkwaardige VGW genieten en alle ondernemingen onder dezelfde concurrentievoorwaarden werken;
  • samenwerken met het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) en de nationale focal points om de analyses en het informatiemateriaal daarover te benutten en te verspreiden;
  • het belang van de risicoanalyse met betrekking tot de preventie van MSA te benadrukken.

Belgische campagne

Ook België werkt mee aan de campagne van SLIC. De arbeidsinspectie van de directies Toezicht op het Welzijn op het Werk (TWW) van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD Werkgelegenheid) zal van 15 maart tot 30 juni 2022 een inspectiecampagne rond de preventie van MSA uitvoeren.

De inspectiecampagne in België wordt gevoerd in de sector van de vervaardiging van voedingsmiddelen en in de sector van de transport- en koeriersactiviteiten. Men zal vooral focussen op de kwaliteit van de risicoanalyse met betrekking tot de preventie van MSA. Volgende punten komen hierbij aan bod:

  • Is de risicoanalyse participatief opgemaakt?
  • Behandelt de risicoanalyse alle ergonomische risico’s?
  • Wordt er in de risicoanalyse rekening gehouden met de verschillende risicofactoren?
  • Is er gebruik gemaakt van een wetenschappelijk onderbouwde analyse?
  • Is de risicoanalyse inclusief?
  • Werd de risicoanalyse opgemaakt door of met een ergonoom?

Meer info