Forse toename van klachten rond zwangerschap en moederschap

04.06.2018
Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen (IGVM) constateerde dat het totaal aantal meldingen die het ontving in 2017 een stijging kende van 34% ten opzichte van 2016. Het aantal meldingen over zwangerschaps- of moederschapsdiscriminatie in arbeidssituaties verdubbelde tegenover het jaar daarvoor. Dit toont de belangrijke impact van de campagne ‘Mama blijft aan boord’ aan. Deze werd in oktober 2017 gelanceerd en was bedoeld om (toekomstige) moeders te informeren over zwangerschaps- en moederschapsgerelateerde discriminaties op het werk en over hun rechten als werkneemsters.

Meer informatie daarover op de website van het IGVM: