Gevaarlijke stoffen: informatiebladen over wetgeving en vervanging

11.09.2018
Als onderdeel van de campagne 2018-2019 voor een gezonde werkplek heeft het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) 2 informatiebladen gepubliceerd over gevaarlijke stoffen.

In het informatieblad 'Wetgevingskader voor gevaarlijke stoffen op de arbeidsplaats' wordt een duidelijk en praktisch overzicht gepresenteerd van de relevante wetgeving van de Europese Unie op dit gebied.

In het informatieblad 'Vervanging van gevaarlijke stoffen op de arbeidsplek' wordt informatie gegeven over het volledig elimineren van de risico's die aan bepaalde gevaarlijke stoffen verbonden zijn. Dit is vaak de beste oplossing.

Meer informatie

op de website van de campagne "Een gezonde werkplek: Gevaarlijke stoffen, zo pak je dat aan!":