Herbeleef de conferentie van ETUI over psychosociale risico’s

Talrijke rapporten hebben aangetoond hoe veranderende werkinhoud, zware werkbelasting, conflicten tussen werk en gezin en toenemende baanonzekerheid in hoge mate hebben bijgedragen aan de psychologische tol van de crisis.

Deze risico's zijn verre van nieuw. In veel opzichten heeft de COVID-19-pandemie slechts gediend als een schijnwerper, die een aantal van de onderliggende problemen op de voorgrond van het publieke debat heeft geplaatst.

Op 19 oktober 2022 organiseerde het Europees vakbondsinstituut (ETUI) rond psychosociale risico’s (PSR) onder de titel “Psychosocial risks in (un)expected places”. De conferentie poogde het debat over psychosociale risico's bevorderen door segmenten van de beroepsbevolking die vaak buiten het toepassingsgebied van het PSR-beleid vallen, te betrekken. De discussie, waaraan deskundigen uit de academische en beleidssfeer deelnamen, legde de basis voor een meer holistische aanpak van psychosociale risico's op het werk.

Meer informatie en de presentaties zijn beschikbaar in het Engels op de website van ETUI: