IAO keurt herziene praktijkcode voor veiligheid en gezondheid in de bouw goed

10.03.2022
De Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) heeft een herziene en bijgewerkte praktijkcode inzake veiligheid en gezondheid op het werk (VGW) in de bouwsector aangenomen. De bijgewerkte code is het resultaat van een bijeenkomst van deskundigen uit regeringen en werkgevers- en werknemersorganisaties, die plaatsvond van 21 tot 25 februari 2022.

De ontwerpnota van de praktijkcode is beschikbaar in het Engels en het Frans op de website van de IAO:

Deze herziene praktijkcode houdt rekening met nieuwe delen van de bouwsector die, door de veranderde werkmethoden en -omstandigheden in de bouw in de afgelopen decennia, nood hebben aan betere VGW-praktijken en andere beschermende maatregelen.

De belangrijkste herzieningen van de praktijkcode hebben betrekking op het belang van VGW-managementsystemen, bescherming van het moederschap en afval- en emissiebeheer.

De gedragscode bouwt voort op de eerdere IAO-praktijkcode van 1992 en op internationale arbeidsnormen, met name de Safety and Health in Construction Convention (Nr. 167 - 1988) en de bijhorende Aanbeveling (Nr. 175), en andere praktijkcodes uit de sector.

Meer info

(Bron: ILO Actualités – maart 2022: Sécurité et santé au travail: L'OIT adopte un recueil de directives pratiques révisé sur la sécurité et la santé dans la construction)