Indexering van de tarieven van de EDPB voor 2017

06.03.2017
De Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD Werkgelegenheid) heeft de minimumbijdragen voor prestaties van Externe diensten voor preventie en bescherming op het werk (EDPB) bekend gemaakt. De tarieven werden geïndexeerd.

De nieuwe tarieven staan op de website van de FOD Werkgelegenheid in de rubriek Thema's > Welzijn op het werk > Organisatorische structuren > Externe dienst voor preventie en bescherming op het werk > Verplichte minimumbijdragen voor prestaties van externe diensten voor preventie en bescherming op het werk die van toepassing zijn voor het jaar 2017.