Interprovinciaal congres 2018 over welzijn op het werk

Op 25 mei 2018 vond in Elewijt Center te Zemst het interprovinciaal congres over welzijn op het werk plaats met als titel: Preventie en bescherming op het werk. Uitdagingen in een veranderende arbeidswereld.

On-callwork, payrolling, freelancers, zelfstandigen zonder personeel, flexi-jobs, onbelast bijverdienen, … Een arbeidsmarkt waar je slechts twee statuten had, je was of werknemer in loondienst of zelfstandige, komt in sommige sectoren onder druk te staan. Vandaag lijkt er sprake van ‘disruptie’ van de arbeidsrelatie, zeker in het zogenaamde platformwerk. In haar bijdrage zoomde Prof. Dr. Monique Ramioul als keynote speaker in op wat dergelijke ontwikkelingen betekenen voor de relatie tussen werknemer en organisatie.

Hoe dragen de verschillende disciplines uit de welzijnswetgeving bij tot meer welzijn op het werk in de veranderende arbeidswereld? Diverse sprekers bekeken deze evolutie vanuit het perspectief van de vijf preventiedisciplines: arbeidsveiligheid, gezondheid, ergonomie, arbeidshygiëne en psychosociale aspecten. Het congres werd afgrond met een panelgesprek tussen de sociale partners en de inspectie van het Toezicht op het Welzijn op het Werk en een slotwoord van Valérie Vervliet voor de beleidscel van Minister Peeters.

Het programma en de powerpointpresentaties van de sprekers zijn beschikbaar op de evenementenwebsite van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg: Interprovinciaal congres welzijn op het werk - Preventie en bescherming op het werk. Uitdagingen in een veranderende arbeidswereld.

Bekijk de foto’s van het evenement.