Jaaroverzicht 2015 van EurWORK over de ontwikkelingen in het beroepsleven in Europa

03.10.2016
Een nieuw rapport “Developments in working life in Europe: EurWORK annual review 2015” van de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (Eurofound) omvat informatie op basis van onderzoek van het netwerk van Europese Eurofound correspondenten. De correspondenten rapporteren vanuit hun nationale context over de arbeidsverhoudingen en de arbeidsvoorwaarden voor de Europese waarnemingspost over het beroepsleven (EurWORK) van Eurofound.

Het rapport maakt deel uit van een reeks van jaarlijkse overzichten gepubliceerd door Eurofound en geeft een overzicht van de nieuwste ontwikkelingen in de arbeidsverhoudingen en de arbeidsvoorwaarden in de Europese Unie en Noorwegen. Het jaaroverzicht omvat informatie op basis van rapporten van het Eurofound netwerk van Europese correspondenten, aangevuld met recente onderzoeksresultaten, waaronder gegevens uit de Europese Eurofound enquête naar de arbeidsomstandigheden (Eurofound European working conditions survey: EWCS) en de Eurofound bedrijvenenquête (Eurofound company survey: ECS).

Het overzicht is onderverdeeld in 10 thematische hoofdstukken, die telkens een beeld geven van de huidige situatie, ingaan op de ontwikkelingen op Europees en nationaal vlak en specifieke problemen behandelen die opvallen bij de analyse van de kwartaalrapportering voor EurWORK.

Het jaaroverzicht is beschikbaar in het Engels op de website van Eurofound: Developments in working life in Europe: EurWORK annual review 2015.