Landenrapporten inzake veiligheid en gezondheid in micro- en kleine ondernemingen in de Europese Unie

31.01.2019
In de recentste landenrapporten van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) wordt ingegaan op regelingen inzake veiligheid en gezondheid op het werk (VGW) in micro- en kleine ondernemingen (mko’s) uit verschillende sectoren in negen EU-lidstaten: België, Denemarken, Estland, Frankrijk, Duitsland, Italië, Roemenië, Zweden en het Verenigd Koninkrijk.

In de ene reeks landenrapporten wordt gekeken naar VGW-ervaringen vanuit het standpunt van de werknemer en de eigenaar-manager, waarbij de heersende attitudes en motivaties qua veiligheid en gezondheid op het werk aan het licht worden gebracht. De andere reeks geeft een overzicht van de manieren waarop VGW binnen de mko’s kan worden gesteund door tussenpersonen, autoriteiten en VGW-instanties. Daarbij wordt onderzocht wat in verschillende nationale en sociaaleconomische contexten werkt en wat niet.

De rapporten gaan vergezeld van PowerPoint-presentaties die een overzicht geven van het bredere mko-project van EU-OSHA, en waarin wordt uitgelegd hoe de bevindingen kunnen bijdragen tot de ontwikkeling van doeltreffend VGW-beleid en -strategieën voor mko’s, Europa’s kwetsbaarste ondernemingen.

Meer informatie