Nieuwe film over de comités voor preventie en bescherming op het werk

29.04.2021
Elke organisatie met 50 of meer werknemers is wettelijk verplicht om een Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW) op te richten. In het comité worden werknemersafgevaardigden tijdens de sociale verkiezingen verkozen en kunnen ze samen met de werkgeversafgevaardigden in het bedrijf deelnemen aan de ontwikkeling en de uitvoering van het preventiebeleid rond welzijn op het werk.

De Algemene Directie Humanisering van de arbeid ontwikkelde een educatieve film over de werking van het CPBW.

Lees meer daarover in de rubriek Welzijnsbeleid > Structuren en organisaties > Comité voor preventie en bescherming op het werk (CPBW) - Sensibiliseringsmateriaal.