Nieuwe oprichtingsverordening van EU-OSHA

14.03.2019
De nieuwe oprichtingsverordening van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) is op 20 februari 2019 in werking getreden.

Het Agentschap viert dit jaar zijn 25-jarig bestaan en deze nieuwe verordening vormt een erkenning voor de essentiële rol die EU-OSHA sinds zijn oprichting in 1994 speelt om van Europa een veiligere en gezondere plaats te maken om te werken.

De nieuwe verordening houdt rekening met de snel veranderende arbeidswereld en is een duidelijke bevestiging van het feit dat EU-OSHA in de toekomst relevant blijft. De verordening bevat weinig substantiële wijzigingen, maar wordt gestroomlijnd met de verordeningen van andere agentschappen van de Europese Unie die onder het Directoraat-generaal Werkgelegenheid vallen.

Meer informatie