Nieuwe vormen van werkgelegenheid in Europa

19.02.2021
De Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (Eurofound) heeft in 2013–2014 de nieuwe vormen van werkgelegenheid in de Europes Unie (EU) en Noorwegen in kaart gebracht.

De werkgelegenheid neemt steeds meer verscheiden vormen aan en het beleid moet daarom beter op maat worden gesneden. Het afgelopen decennium is er publiek en op beleidsvlak uitvoerig gedebatteerd over de toekomst van het werk. Vast en voltijds standaardwerk onderworpen aan het arbeidsrecht, heeft nog steeds de overhand in Europa en atypisch werk, met uitzondering van deeltijds werk, is slechts in vrij beperkte mate toegenomen.

Men stelt echter steeds vaker vast dat er iets beweegt op de Europese arbeidsmarkt dat niet kan worden opgemaakt uit de gegevens, dat steeds aan belang wint en de kwaliteit van werk en werkgelegenheid beïnvloedt.

Lees er meer over in dit blogbericht, in het Engels, op de website van Eurofound: New forms of employment in Europe – How new is new?