Onderzoek van EU-OSHA naar werkgerelateerde spier- en skeletaandoeningen

13.05.2020
In het meeste recente onderzoek van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) wordt onderzocht waarom spier- en skeletaandoeningen (SSA's) nog steeds een groot probleem vormen voor de veiligheid en gezondheid op de werkplekken in Europa, ondanks intensieve wetgevingsinspanningen om ze te voorkomen.

In het nieuwe literatuuronderzoek van EU-OSHA wordt gekeken naar nieuwe en opkomende werkgerelateerde SSA-risico's en -trends, naar lacunes in de huidige preventiestrategieën en naar hoe de preventieaanpak kan worden verbeterd. Het onderzoek maakt deel uit van een breder project waarin het bestaande beleid, de programma's en de instrumenten voor SSA-preventie zijn geanalyseerd. Uit aanvullende casestudies uit zes Europese landen is gebleken dat op feiten gebaseerde holistische benaderingen van het beheren van risico's op de werkplek essentieel zijn voor een doeltreffende preventie.

Dit werk maakt deel uit van een meerjarig onderzoek gericht op het ondersteunen van preventie en beheersing van werkgerelateerde SSA’s door het verstrekken van betrouwbare informatie en richtsnoeren aan beleidsmakers, nationale instanties, werkgevers en sectorale organisaties. De resultaten vormen ook de basis voor de campagne van EU-OSHA voor 2020-2022 “Gezond werk: verlicht de last!”: EU-OSHA Campaign 2020-22 - Healthy Workplaces Lighten the Load.

Bekijk op de website van EU-OSHA het volledige literatuuroverzicht, de samenvatting, de zes landspecifieke casestudies en 25 beleidsvoorbeelden: Werkgerelateerde spier- en skeletaandoeningen: waarom komen ze nog steeds zo vaak voor? Bewijsmateriaal uit literatuuronderzoek.