Op de blog: preventiecampagnes bij brandweer en veiligheidsberoepen

21.10.2021
Twee gelijklopende preventiecampagnes bij zowel de brandweer als bij de veiligheidsberoepen trachten aan de hand van een aantal concrete acties, aanbevelingen en sensibiliseringsmateriaal beroepsrisico’s te verminderen. Een gemeenschappelijke thema is het omgaan met agressie.

In het blogartikel over de preventiecampagne “Soms is vuur niet jouw grootste risico” voor brandweerlieden wordt dieper ingegaan op de drie luiken van de campagne: het naleven van hygiëneregels, het omgaan met agressie en het behouden van een goede conditie.

Het blogartikel over de campagne “Wederzijds Respect” voor veiligheidsberoepen (waaronder de brandweer) focust vooral op het tegengaan van agressie en geweld tussen burgers en veiligheidsberoepen en het versterken van het wederzijds vertrouwen.

Lees de volledige artikels op de blog van deze BeSWIC website: