Re-integratie van langdurig zieke werknemers

08.03.2017
Sinds januari 2017 zijn er nieuwe wettelijke regelingen om langdurig zieken terug aan het werk te helpen. Het Algemeen Christelijk Vakverbond (ACV) heeft een campagnewebsite en een folder “Terug in het zadel” ontwikkeld om de regelgeving rond re-integratie na langdurige ziekte bevattelijk toe te lichten.

Voor wie?

De nieuwe regeling geldt voor wie langdurig ziek is. Dit betekent een ziekte van twee maanden of langer.

De regeling geldt enkel voor werknemers in de privésector, alsook voor contractuele ambtenaren. De regeling is dus niet van toepassing op vast benoemde ambtenaren in een openbare dienst. De regeling geldt ook voor werkzoekenden zonder arbeidscontract. Slachtoffers van arbeidsongevallen of beroepsziekten in de privésector of de publieke sector vallen buiten deze regeling. Voor deze groepen wordt gewerkt aan een aangepaste regeling.

Meer info

Op de website van het ACV: