Veilig onderhoud: folder en affiche van Prevent

22.06.2016
Prevent heeft een folder en een affiche uitgebracht als sensibilisatiemateriaal voor veilig onderhoud. De folder "Onderhoud? Wees voorzichtig!" helpt u om veilig een interventie uit te voeren op een installatie en deze veilig opnieuw in te schakelen. Met de affiche "Voor jouw veiligheid: vergrendel" kan u uw werknemers bewust maken van de gevaren van onderhoudswerken.

De folders en affiches worden geleverd op basis van een print-on-demand formule. U kiest zelf hoeveel folders of affiches u wil, met of zonder uw logo, en Prevent levert die kant-en-klaar aan.

De prijs is afhankelijk van het aantal stuks dat u bestelt. Het minimumaantal dat besteld kan worden is 20 exemplaren van de folder en 5 exemplaren van de affiche.

Te bestellen via de website van Prevent:

Bron: PreventNews - Juni 2016