Webinar Re-integratie op de werkvloer: evaluatie en in de praktijk

In het kader van hun de campagne “Verlicht de last” van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) vond op 8 december 2020 het webinar “Re-integratie op de werkvloer: evaluatie en in de praktijk” plaats. Herbeleef dit webinar op het Youtube kanaal van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, arbeid en Sociaal Overleg (FOD Werkgelegenheid).

Afwezigheid door langdurige ziekte heeft een hoog prijskaartje voor de werkgever, voor de sociale zekerheid en voor de maatschappij, maar zeker ook voor de arbeidsongeschikte werknemer zelf: het leidt tot inkomstenverlies, verlies van sociale contacten, en vaak tot nog meer gezondheidsproblemen. Hoe langer iemand arbeidsongeschikt is, des te moeilijker het voor hem of haar is om opnieuw te gaan werken.

Het is dus van het allergrootste belang om werknemers in een vroeg stadium de kans te geven weer aan de slag te gaan. Het doorlopen van een re-integratietraject beoogt werkgevers en werknemers te doen beseffen dat er echt wel mogelijkheden zijn voor re-integratie en hen te helpen deze kans te grijpen

Na de verwelkoming en de inleiding op het thema ontdekt u tijdens dit webinar de resultaten van het onderzoek besteld door de Directie Onderzoek voor de Verbetering van de Arbeidsomstandigheden (DIOVA) van de FOD Werkgelegenheid. Voor dit onderzoek werd een kwantitatieve, kwalitatieve en juridische evaluatie gemaakt van de regelgeving over re-integratie op de werkvloer. Na de evaluatie worden 2 praktische cases belicht uit de private en uit de publieke sector. Tenslotte was er nog mogelijkheid tot vraagstelling.

Herbeleef dit webinar op het Youtube kanaal van de FOD Werkgelegenheid: WEBINAR Re-integratie op de werkvloer: evaluatie en in de praktijk - 8 december 2020.