Wereldkankerdag 2022 en de “Roadmap on carcinogens”

02.02.2022
Op 4 februari wordt in het kader van de Wereldkankerdag wereldwijd de aandacht gevestigd op kanker en de preventie, diagnose en behandeling van kanker en worden organisaties, maatschappelijke groepen en personen in de schijnwerpers gezet die zich ervoor inspannen de mondiale impact van de ziekte te verminderen.

Elk jaar sterven meer dan 100.000 Europese werknemers aan kanker. Blootstelling aan kankerverwekkende stoffen is de belangrijkste oorzaak. Om dit grote probleem te lijf te gaan werd er in 2020 een grote campagne opgestart om de blootstelling aan kankerverwekkende stoffen in de werkcontext te verminderen: de “Roadmap on carcinogens”.

Bezoek voor meer informatie over de campagne de website in het Engels van de Roadmap on carcinogens en de pagina op de website van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA), onder het thema Gevaarlijke stoffen > Roadmap voor kankerverwekkende stoffen.

Bekijk ook het animatiefilmpje op het YouTube-kanaal van de campagne:

Artikels op BeSWIC

Op deze BeSWIC website zijn in het verleden al verschillende artikels verschenen over kanker en de gevaren van kankerverwekkende stoffen. Hieronder enkele voorbeelden:

Meer info is ook beschikbaar in het thema Gevaarlijke stoffen > Kankerverwekkende en mutagene agentia.