Wet van 9 mei 2019 over de verplichte verzekering van de burgerlijke beroepsaansprakelijkheid in de bouwsector

01.07.2019
Op 26 juni 2019 publiceerde het Belgisch Staatsblad de wet van 9 mei 2019 betreffende de verplichte verzekering van de burgerlijke beroepsaansprakelijkheid van architecten, landmeters-experten, veiligheids- en gezondheidscoördinatoren en andere dienstverleners in de bouwsector van werken in onroerende staat en tot wijziging van diverse wetsbepalingen betreffende de verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid in de bouwsector.

Meer info daarover in dit nieuwsbericht op de website van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg: Verplichte verzekering van de burgerlijke beroepsaansprakelijkheid in de bouwsector (wet van 9 mei 2019).