Comité voor preventie en bescherming op het werk (CPBW) - Regelgeving

  • Wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk
  • Koninklijk besluit van 3 mei 1999 betreffende de opdrachten en de werking van de Comités voor preventie en bescherming op het werk

Meer informatie over dit onderwerp en de reglementaire teksten zijn beschikbaar op de internetsite van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, in de rubriek Gids van A tot Z > Comités voor de preventie en bescherming op het werk.