Veiligheid langs de sporen en op het perron

Recent kwam veiligheid langs de sporen onder de aandacht in de pers door de campagne ”Je leven is een omweg waard” van Infrabel. Filmpjes met harde beelden worden hierbij gebruikt.

In diverse berichten wordt hiernaar verwezen:

Campagne

In vijf jaar tijd is het aantal spoorlopers bijna verdrievoudigd. In 2013 vielen er 9 doden en 4 zwaargewonden.

Daarom heeft Infrabel een nationale bewustmakingscampagne op touw gezet, die zich in de eerste plaats richt op de treinreizigers, mensen die in de buurt wonen van het spoorwegdomein en de schoolgaande jeugd.

Zomaar de sporen oversteken is levensgevaarlijk. Maak altijd gebruik van een beveiligde doorgang om naar een ander perron te gaan. Dat kan een voetgangersbrug, een ondergrondse doorgang of een beveiligde overweg zijn. Uw leven is toch een kleine omweg waard. Vandaar de campagne slogan.

Naast het oversteken van sporen kan elektrocutie ook een dodelijke afloop hebben. Kruip dus nooit op treinen, bruggen of bomen in de buurt van de spoorwegbovenleiding. Zelfs urineren op een bovenleiding kan omwille van de geleidbaarheid ook zeer slecht aflopen.

Naast deze bewustmakingscampagne is er op de website van Infrabel nog veel meer nuttige informatie en beeldmateriaal te vinden over de veiligheid langs de sporen en op het perron.

Tijdens de conferentie op de 6e International Level Crossing Awareness Day (ILCAD) op 3 juni 2014 heeft Tine Verheyden deze presentatie gegeven over de inspanningen rond sensibilisatiecampagnes van de Belgische spoorwegen: Effective low-cost communication campaigns: collaboration is the key (PDF)

Andere sensibilisatiecampagnes

De Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel (MIVB) vestigt de aandacht dat het verboden en levensgevaarlijk is om zich op de sporen te begeven: Begeef u nooit op de sporen

Ook in andere landen bestaat jammer genoeg het probleem van het niet correct oversteken van sporen en van het spoorlopen waar dit niet mag.

Daarom wordt er jaarlijks een “International Level Crossing Awareness Day (ILCAD)” georganiseerd, die zich focust op opvoedkundige maatregelen en het bevorderen van een veilig gedrag rond het oversteken van sporen.

Ook de Europese Raad voor transportveiligheid (European Transport Safety Council - ETSC), gekend met zijn PRAISE publicaties, heeft hierover dit bericht: International Level Crossing Awareness Day

Andere websites over het oversteken van sporen (in het Engels als “trespassing” omschreven):

Risico’s bij werkzaamheden in de buurt van spoorwegen en op het spoor

Voor het uitvoeren van werkzaamheden in de buurt van spoorwegen en op het spoor is speciale aandacht nodig. De gevolgen kunnen immers groot zijn.

Op 26 november 2012 verstoorde een omgevallen kraan het treinverkeer; zie deze nieuwsberichten van:

Om elektrocutie te voorkomen, maar ook om niet door de luchtverplaatsing van een voorbijrijdende trein te worden meegezogen, hanteert men bij werken aan spoorwegen het vrije ruimteprofiel, dat is een minimaal te respecteren veiligheidsafstand tegenover de bovenleiding of de rails. Meer info over het vrije ruimteprofiel bij spoorwegen:

Naast werkzaamheden in de buurt van sporen verrichten spoorarbeiders ook operationele werkzaamheden, met of zonder wagons, zoals rangeringen, aankoppelen van wagons en het schouwen van materieel. Ook deze manipulaties houden specifieke risico’s in en kunnen aanleiding geven tot dodelijke ongevallen.

Over het rangeren zijn er deze publicaties van Duitse instanties voor ongevallenverzekering:

Ongevallen en ongevalsonderzoeken

Het Onderzoeksorgaan voor Ongevallen en Incidenten op het Spoor (OOIS) verricht het onderzoek naar de ongevallen op het Belgische spoorwegnet. Deze onderzoeksrapporten van de OOIS zijn in dit kader interessant om te lezen:

Ook in het buitenland zijn er nuttige algemene onderzoeken zoals het Onderzoeksrapport van het Zwitsers ‘Office fédéral des transports’ (OFT): Distances sur les quais - Zone de danger – Zone sûre (PDF)

Meer informatie