De aanpak van psychosociale risico’s op Europese werkplekken

18.07.2018
Een nieuw rapport van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) geeft de bevindingen van de recentste Esener-2-analyse, die specifiek ingaat op psychosociale risico’s. Hieruit blijkt dat de betrokkenheid van de bedrijfsleiding en de werknemers van cruciaal belang is om werknemers in Europa tegen dit soort risico’s te beschermen.

De nationale context is echter ook van belang. Zo bepalen een sterke economie, goede nationale initiatieven op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk en culturele facturen in hoeverre psychosociale risico’s worden aangepakt.

Het rapport gaat ook in op de praktische implicaties van deze bevindingen.

Meer info op de website van EU-OSHA: