Herbeleef het webinar rond tools voor de preventie van MSA

Op 24 juni 2022 organiseerde de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD Werkgelegenheid) een webinar waarin verschillende tools voor de preventie van musculoskeletale aandoeningen (MSA) werden voorgesteld.

In dit webinar werden naast enkele bestaande tools voor de preventie van MSA ook twee nieuwe voorgesteld:

  • De Reflectiechecklist IPA - ergonomie en MSA is een toegankelijke tool die de interne preventieadviseur (IPA) ondersteunt in de aanpak van MSA en bij het opstarten van een ergonomiebeleid in de organisatie.
  • De Knipperlichtentool Ergonomie en de preventie van MSA met verschillende indicatoren/knipperlichten om na te denken over het ergonomiebeleid, de preventie van MSA, de stand van zaken, het beschikbare cijfermateriaal, en de prioriteiten die kunnen worden gesteld, voor alle actoren die betrokken zijn bij dit preventiebeleid : vertegenwoordigers van de werknemers, de interne preventieadviseur (IPA), een verantwoordelijk van de aankoopdienst, facilitaire dienst, HR-dienst, hiërarchische lijn, de preventieadviseur ergonomie (intern/extern), de preventieadviseur-arbeidsarts.

Herbeleef het webinar op het YouTube-kanaal van de FOD Werkgelegenheid:

De presentaties van het webinar zijn nu beschikbaar op de evenementenwebsite van de FOD Werkgelegenheid: Tools voor de preventie van MSA - webinar.

Een versie in het Frans van dit webinar vond plaats op 30 mei 2022: Revivez le webinaire sur les outils pour la prévention des TMS.

Lees meer over de nieuwe tools in volgend nieuwsbericht op deze BeSWIC website: Twee nieuwe tools om MSA op de werkplek adequaat aan te pakken.

Over MSA

Musculoskeletale aandoeningen (MSA, of aandoeningen aan het bewegingsapparaat) zijn fysieke gezondheidsproblemen die hun oorsprong vinden in de werksituatie: rugpijn, peesontsteking, tenniselleboog, hernia, tintelingen, krampen, beperkingen van gewrichtsmobiliteit, ... Ze manifesteren zich in de spieren, pezen, zenuwen en gewrichten. Alle delen van het lichaam kunnen worden aangetast: rug, nek, bovenste ledematen (schouders, ellebogen, polsen, handen en vingers) en onderste ledematen (heupen, knieën en enkels).

Onder het thema "Gezond werk: verlicht de last!", heeft de Europese campagne 2020-2022 van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) tot doel te sensibiliseren over MSA en het belang van het bevorderen van een cultuur van risicopreventie.