Nog nooit zoveel langdurig zieken

22.03.2016
Het aantal langdurig zieken in België is de afgelopen jaren fors toegenomen, tot meer dan 320.000. Een verdubbeling in tien jaar tijd. Dat komt onder meer door de afschaffing van het brugpensioen en het ongemotiveerd tijdskrediet.

Langdurig ziek door het werk

Steeds meer mensen stappen noodgedwongen uit de arbeidsmarkt. Het aantal lichamelijke klachten neemt toe, net als het aantal depressies en burn-outs.

De afgelopen jaren namen de federale regeringen verschillende maatregelen om iedereen langer aan het werk te houden. De pensioenleeftijd werd opgetrokken en het brugpensioen en het ongemotiveerd tijdskrediet werden afgeschaft. Op die manier werden twee 'pauzesystemen' geschrapt.

De twee grootste groepen mensen die langdurig ziek zijn, zijn mensen met lage rugpijn en mensen met geestelijke problemen, zoals depressies en burn-outs. Beide hebben te maken met werk. Dat geeft aan dat er iets niet klopt aan de verhouding tussen wat mensen aankunnen en wat van hen wordt verlangd.

Werkbaar werk

Minister van Werk Kris Peeters maakte van 'werkbaar werk' een van de speerpunten van zijn beleid. De afgelopen jaren werden er verschillende sensibiliserings- en vormingssessies voor werkgevers, HR-personeel en preventieadviseurs op poten gezet in verband met preventie van stress en burn-out. Binnenkort bekijkt de minister samen met de sociale partners, preventiediensten en arbeidsartsen wat nog meer kan worden gedaan.

Terug aan het werk gaan

Preventie is één zaak, langdurig zieken weer naar een job leiden een andere.

Sommige bedrijven zouden het systeem van de langdurig zieken misbruiken om op kosten van de overheid van oudere werknemers af te raken. Gerichte controles zouden dat klein aantal gevallen van 'schijninvaliditeit' kunnen aanpakken, maar preventie blijft de sleutel tot het terugdringen van de grote groep langdurig zieken. We moeten mensen motiveren, stimuleren en aantonen dat investeren in gezonde werknemers op termijn loont.

Er is een belangrijke rol weggelegd voor de werkgever, door meer in te zetten op lichaamsbeweging, gezonde voeding en geestelijke gezondheidszorg. In bedrijven die daar rekening mee houden, is het aantal mensen dat uitvalt en het jobverloop veel kleiner.

Ook meer maatwerk in het preventiebeleid is aan te bevelen. Zo kan men aan een vijftiger die zijn oude job fysiek of mentaal niet meer aankan, een meer begeleidende, coördinerende functie geven. Werknemers die langdurig ziek zijn geweest, kunnen zelden weer voltijds aan de slag. Halftijds werk is voor velen een optimaal evenwicht.

(Bron: De Morgen – 19 maart 2016)