Online leerplatform om leidinggevenden te begeleiden tijdens het re-integratietraject van een medewerker met of na kanker

21.09.2022
De Stichting tegen Kanker heeft begin september 2022 op haar website een online leerplatform gelanceerd om HR of leidinggevenden te begeleiden tijdens het re-integratietraject van een medewerker bij wie kanker werd vastgesteld. Het platform kreeg de naam “Reconnect”.

Elk jaar krijgen meer dan 26.000 mensen (73 mensen per dag) op beroepsactieve leeftijd te horen dat ze kanker hebben. Kanker is de op twee na meest voorkomende oorzaak van langdurige afwezigheid op het werk, na geestelijke gezondheidsproblemen (zoals burn-out) en lichamelijke aandoeningen.

Maar gelukkig nemen de overlevingskansen toe: dankzij een vroegere diagnose en behandeling herstellen steeds meer mensen van kanker en kunnen zij hun beroepsleven weer oppakken. Dat betekent dat elke werkgever in België vroeg of laat geconfronteerd zal worden met een werknemer die terugkeert tijdens of na een zware en moeilijke kankerbehandeling. Werkhervatting speelt een belangrijke rol in het genezingsproces en de terugkeer naar een normale situatie.

Voor wie?

Reconnect richt zich vooral op de werkgever (lees: de leidinggevende, de HR-dienst, …). Voor hem is het moeilijker om geschikte ondersteuning te vinden tijdens het re-integratietraject, terwijl de werkgever wel een cruciale rol speelt in het re-integratietraject.

Via Reconnect, wil Stichting tegen Kanker haar expertise ter beschikking stellen van alle werkgevers die vroeg of laat geconfronteerd worden bij de terugkeer van een werknemer bij wie kanker vastgesteld werd. Stichting tegen Kanker is zich bewust van de specificiteit van de ziekte. Er is niet 1 kanker, maar verschillende kankersoorten. Elke persoon ervaart de ziekte anders, stelt zich ook andere vragen afhankelijk van zijn eigen levensloop en -visie.

Meer informatie

op de website van de Stichting tegen Kanker:

(Bron: Stichting tegen Kanker)