Op de blog: hormoonverstoorders – interview met Prof. Laura Vandenberg

19.05.2022
De Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD Werkgelegenheid) kreeg de kans om professor Laura Vandenberg te interviewen naar aanleiding van de studiedag “Hormoonverstoorders: de gevolgen van blootstelling voor werknemers en hun nageslacht”, die op 5 mei 2022 plaatsvond.

Laura Vandenberg is professor milieuhygiëne aan de School voor Volksgezondheid en Gezondheidswetenschappen van de Universiteit van Massachusetts in Amherst (Verenigde Staten). Ze leidt een onderzoekslaboratorium dat onderzoekt hoe blootstelling aan chemische stoffen en mengsels van chemische stoffen in het vroege leven kan leiden tot ziekten die later in het leven tot uiting komen.

Haar bijdrage op de studiedag van de FOD Werkgelegenheid ging over de karakteristieken van hormoonverstoorders en de gevolgen voor regelgevende besluitvorming.

Lees het volledige artikel op de blog van deze BeSWIC website: Hormoonverstoorders: interview met professor Laura Vandenberg.

Meer info