Op de blog: meldplicht bij werken in de nabijheid van ondergrondse leidingen

17.07.2019
Op 9 mei 2019 werd het koninklijk besluit van 22 april 2019 gepubliceerd tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 september 1988 betreffende de voorschriften en de verplichtingen van raadpleging en informatie bij het uitvoeren van werken in de nabijheid van installaties van vervoer van gasachtige en andere producten door middel van leidingen.

Het vereenvoudigt de procedures voor het verkrijgen van relevante informatie van de betrokken partijen, maar verstrengt de meldingsplicht voor aannemers en bouwheren die werken plannen in de nabijheid van ondergrondse leidingen.

Lees het volledig artikel op de blog van deze BeSWIC website: Meldplicht bij werken in de nabijheid van ondergrondse leidingen.