Op de blog: prevalentie van MSA

04.05.2021
Miljoenen werknemers in Europa lijden aan musculoskeletale aandoeningen (MSA), maar de prevalentie van deze aandoeningen varieert sterk tussen werknemers, beroepen, sectoren, landen en zelfs tussen werkposten en per bedrijfsgrootte. Informatie is noodzakelijk om na te gaan wie het grootste risico loopt opdat doelgerichte preventiemaatregelen kunnen worden genomen.

Lees het volledig artikel op de blog van deze BeSWIC website: Prevalentie van MSA - feiten en cijfers.