Rapport van EU-OSHA over biologische agentia op het werk

23.12.2019
Een nieuw rapport van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) bespreekt de wetenschappelijke literatuur over specifieke arbeidsgerelateerde ziekten, zoals infectieziekten en allergieën, die door biologische agentia worden veroorzaakt. Het bevat tevens de bevindingen van een enquête onder deskundigen en een evaluatie van systemen die EU-lidstaten hanteren om dergelijke ziekten en blootstellingen te monitoren. Het rapport doet aanbevelingen voor betere bewakingsmethoden, preventiestrategieën en -beleid.

Dit werk maakt deel uit van een grootschalig project dat arbeidsgerelateerde ziekten op werkplekken binnen de Europese Unie moet aanpakken en een betere preventie moet garanderen.

Het rapport en de samenvatting ervan zijn beschikbaar in het Engels op de website van EU-OSHA: Biologische agentia en arbeidsgerelateerde ziekten: resultaten van een literatuuronderzoek, een enquête onder deskundigen en een analyse van bewakingssystemen.