Succesvolle webinars “Sociale voorzieningen op bouwplaatsen”

In de maand december 2020 waren er 4 webinars (2 in het Nederlands en 2 in het Frans) over sociale voorzieningen op de bouwplaats.

Er was telkens een presentatie van een arbeidsinspecteur van de Algemene Directie Toezicht op het welzijn op het werk (AD TWW) van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD Werkgelegenheid) en een adviseur van Constructiv. Met meer dan 450 ingeschreven personen, waarvan het merendeel ook de webinars volgden, kan men van een groot succes spreken.

Webinars

Het hoeft geen betoog dat het aspect hygiëne op de bouwplaats door de coronacrisis meer dan ooit op scherp wordt gesteld en de sociale voorzieningen spelen hierin uiteraard een cruciale rol.

De regelgeving omtrent tijdelijke of mobiele bouwplaatsen, de CAO van 10 maart 2016 betreffende de humanisering van de arbeid (PDF, 203 KB) en de welzijnswet leggen duidelijke regels vast.

Door beide sprekers in elk der 4 sessies werd op een didactische manier de problematiek geschetst, ondersteund door diverse foto’s van goede en slechte praktijken.

De webinars kunnen opnieuw worden bekeken op de website “Building Your Learning”: webinar.

Website “Building Your Learning” van Constructiv

De gidsen, codes van goede praktijk, toolboxen, enz. rond welzijn op de bouwplaats zijn sedert 3 jaar niet meer te vinden op de website van Constructiv zelf, maar zijn beschikbaar op de website “Building Your Learning”.

Met meer dan 1500 documenten (in het Frans en in het Nederlands, dus in totaal meer dan 3000 documenten) is dit een mooie verzameling waar iedere bouwprofessional dankbaar gebruik kan van maken.

Covid: instructies en protocol van de bouwsector

Tijdens de covid pandemie hebben de sociale partners voor de bouwsector een 30-tal documenten (status eind december 2020) in het kader van coronapreventiemaatregelen opgemaakt. Die zijn beschikbaar op de website “Building Your Learning”, via de zoekfunctie door het invoeren van het woord COVID-19 of Corona.

Zowel via de Nederlandstalige als de Franstalige zoekfunctie zijn er ook een 10-tal documenten die in het Duits zijn vertaald, mee opgenomen.

Ook de bouwsector heeft een protocol in het kader van de coronapreventiemaatregelen, dat beschikbaar is op de website van de FOD Werkgelegenheid: Aanvullend protocol, preventiefiche en ontwerp protocol met het oog op een relance van de bouwsector (PDF, 1,80 MB).

Meer info op BeSWIC

Op de BeSWIC website is er zeer veel informatie beschikbaar over de bouwsector en Constructiv. Via de zoekfunctie rechts bovenaan vindt u vele berichten daarover: