Tiende verjaardag van het “World happiness Report”

01.09.2022
Op 28 juni 2012 werd tijdens de 66ste sessie van de Verenigde Naties (VN) de resolutie 66/281 aangenomen om 20 maart jaarlijks tot wereldwijde “geluksdag” uit te roepen.

Meer informatie is beschikbaar op de website van de VN (in het Engels):

De resolutie erkent dat er behoefte is aan een meer inclusieve, eerlijke en evenwichtige benadering van economische groei die duurzame ontwikkeling, armoedebestrijding, geluk en het welzijn van alle mensen bevordert. Enkele maanden voordat de resolutie werd aangenomen, werd dan ook het eerste “World Happiness report” opgesteld. Meer informatie hierover is beschikbaar in het Engels op de website van het “World Happiness report”: First World Happiness Report Launched at the United Nations.

Dit jaar viert het “World Happiness Report” zijn 10-jarig bestaan. Het rapport maakt gebruik van wereldwijde enquêtegegevens (zoals onder andere Gallup) om te laten zien hoe mensen hun eigen leven evalueren in meer dan 150 landen wereldwijd.

Het “World Happiness Report 2022” onthult een helder licht in donkere tijden. De COVID-19-pandemie bracht niet alleen pijn en lijden, maar ook een toename van sociale steun en welwillendheid. In onze strijd tegen ziekte en oorlog is het essentieel dat we onszelf herinneren aan het universele verlangen naar geluk en het vermogen van individuen om elkaar te steunen in tijden van grote nood. Beleidsmakers in de hele wereld beschouwen dit de laatste tien jaren steeds meer als een belangrijke en overkoepelende doelstelling van het overheidsbeleid.

In het rapport staat België op de 19de plaats. Bovenaan vindt men Finland (1), Denemarken (2) en Ijsland (3). Nederland is nr. 5 en Frankrijk nr. 20.

Bij de analyse van de verschillende gemoedstoestanden wereldwijd, wordt in het rapport gebruik gemaakt van de ‘Linguistic Inquiry and Word Count’ (LIWC).

Het rapport kan worden gedownload op de website van het World Happiness Report.

Andere internationale dagen die door de Verenigde Naties zijn uitgeroepen vindt u op de website van de VN, in de rubriek International Days.

Dag van het Werkplezier

In België werd op 8 juni 2022 de Dag van het Werkplezier gelanceerd. Lees hierover volgend BeSWIC-bericht: Dag van het werkplezier.

In dat bericht wordt ook verwezen naar Federale informatie- en sensibiliseringscampagne over mentaal welzijn op het werk. Meer informatie daarover in volgend nieuwsbericht op deze BeSWIC website: Federale informatie- en sensibiliseringscampagne over mentaal welzijn op het werk.

Ook in andere landen bestaan er speciale “positieve” dagen. Zo viert men In de Verenigde Staten op 8 juni de “Upsy Daisy”-dag, om je aan te moedigen positiviteit in je leven toe te laten, of de “Best Friends”-dag om de vriendschappen te vieren die zo belangrijk voor ons zijn.