Arbeidsmiddelen

Volgens de wet betreffende het welzijn op het werk worden onder arbeidsmiddel verstaan: alle machines, apparaten, gereedschappen en installaties die worden gebruikt op de arbeidsplaats. De gebruiksprincipes van die arbeidsmiddelen staan in detail vermeld in boek IV van de codex over het welzijn op het werk.

Elke gebruikssituatie of alle activiteiten uitgevoerd met het arbeidsmiddel, zoals de ingebruikneming of buitengebruikstelling, aanwending, vervoer, reparatie, ombouwing, onderhoud, verzorging (reiniging), is eveneens onderworpen aan de wet.

De algemene bepalingen voor alle arbeidsmiddelen zijn vermeld in titel 2 van boek IV van de codex. Voor onderstaande categorieën van arbeidsmiddelen zijn er nog specifieke aanvullende bepalingen:

 • mobiele arbeidsmiddelen (titel 3 van boek IV van de codex);
 • arbeidsmiddelen voor het hijsen en heffen van lasten (titel 4 van boek IV van de codex);
 • arbeidsmiddelen voor de tijdelijke werkzaamheden op hoogte (titel 5 van boek IV van de codex).

Meer informatie daarover en de reglementaire teksten staan op de website van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD Werkgelegenheid), in de rubriek Thema's > Welzijn op het werk > Arbeidsmiddelen.

Lijst van de externe diensten voor technische controles op de werkplaats (EDTC)

De minister die bevoegd is voor het welzijn op het werk heeft EDTC erkend om de controle van de volgende apparatuur uit te voeren:

 • stoommachines;
 • hefwerktuigen;
 • centrifuges;
 • gashouders;
 • metalen rolluiken en hun toebehoren van de spektakelzalen.

Meer informatie daarover is beschikbaar op de website van de FOD Werkgelegenheid, in de module Erkenningen - Meldingen > Erkenning: Externe diensten voor technische controle op de werkplaats (EDTC).

Arbeidsmiddelen - E-learning - Tools

E-learning welzijn op het werk (e-campus – België)

Door middel van animaties, afbeeldingen, video's, ... kan men met deze gebruiksvriendelijke tool de wetgeving inzake welzijn op het werk en de belangrijkste principes daarvan op een eenvoudige manier begrijpen om de bewustwording te vergroten en beroepsrisico's in elk bedrijf te voorkomen.

Meer info daarover is beschikbaar in de module Tools > E-learning om de eerste stappen op vlak van welzijn op het werk te zetten (gezondheid, veiligheid, PSR, MSA…) (e-campus – België).

Onderzoeken

 • Draagbare spijkermachines – vereenvoudigen van evaluatiemethodes van de blootstelling aan lawaai en trillingen (IRSST – Canada – 2018)

  Het Canadeze onderzoeksinstituut "Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité de travail" (IRSST) heeft de resultaten gepubliceerd van een onderzoek dat pistes voorstelt om de evaluatiemethodes te vereenvoudigen van lawaai en trillingen die worden veroorzaakt door spijkermachines die frekwent worden gebruikt door timmerlui en dakwerkers, teneinde hun blootstelling hieraan te verminderen in het kader van hun werk. Dit gereedschap veroorzaakt lawaai en trillingen op niveaus waardoor de gebruikers ervan risico lopen op beroepsdoofheid of het hand-armvibratiesyndroom.

In de praktijk

 • hoogwerker
  hoogwerker
  Arbeidsmiddelen / Werken op hoogte
  Bouw

  Preventiefiche van Constructiv rond hoogwerkers

  Constructiv heeft een preventiefiche van 10 pagina's rond hoogwerkers met mobiel hefplatform gepubliceerd. Ook het knelgevaar komt daarin aan bod...
 • bas.png
  Arbeidsmiddelen / Werken op hoogte
  Industrie / Bouw

  Diverse technische oplossingen voor werken op hoogte

 • veilig_vergrendelen.png
  Arbeidsmiddelen

  Videocursus over veilig vergrendelen

  In de reeks ‘Safety-TV’ heeft Prevent een nieuwe interactieve videocursus uitgebracht over het veilig vergrendelen bij het uitvoeren van onderhoudswerken.
 • cobots.jpg
  Arbeidsmiddelen / Risicoanalyse
  Industrie

  Leidraad voor het werken met cobots

Nieuws en evenementen

10.10.2023

Op de blog: Europese studies rond gezondheid, welzijn en arbeidsomstandigheden van professionele muzikanten

De voorbije jaren verschenen op Europees vlak enkele studies rond het welzijn van muzikanten. Tegen de achtergrond van de COVID-19-pandemie vonden de...
21.09.2023

Op de blog: genomineerden en prijswinnaars Matexpo awards 2023

Matexpo, de vakbeurs voor bouwmaterieel, vierde van 6 tot en met 10 september 2023 haar 40ste editie in Kortrijk Xpo. Belangrijk thema dit jaar was...
25.08.2023

Het integreren van collaboratieve robots met de veiligheid van werknemers in het achterhoofd: acht casestudies van EU-OSHA

Het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) heeft in acht nieuwe casestudies het gebruik van op robotica en...
05.07.2023

De nieuwe machineverordening is een feit

Op 29 juni 2023 werd de verordening 2023/1230 betreffende machines van 14 juni 2023 gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie (EU). De...
27.06.2023

Op de blog: lancering veiligheidspaspoort in de podiumkunsten

Werken in de podium- en eventsector is niet zonder risico. Niet enkel bij podium- en eventtechnici, maar ook bij andere medewerkers moet er gewaakt...
22.12.2022

Op de blog: Nieuw KB historische liften en update webpagina’s over liften en roltrappen

Op 21 december 2022 verscheen in het Belgisch Staatsblad het koninklijk besluit (KB) van 27 november 2022 tot wijziging van het koninklijk besluit...
25.10.2022

Op de blog: Europees veiligheidspaspoort voor de theater- en eventindustrie

Het Sociaal Fonds Podiumkunsten (PC 304 voor de Vlaamse gemeenschap) heeft samen met het ‘Royal Institute for Theatre, Cinema & Sound’ (RITCS) en...
chainsaw
chainsaw
28.04.2020

Op de blog: Europees kettingzaag certificaat

Vanaf 1 september 2019 moet iedereen die met een kettingzaag werkt in de Vlaamse openbare bossen over het ‘European Chainsaw Certificate’ beschikken...
huishouden
huishouden
02.08.2019

Op de blog: campagne geschikt huishoudmateriaal

Geschikt en ergonomisch materiaal is essentieel voor de huishoudhulp. Daarnaast moet het materiaal ook goed onderhouden zijn. Daarom heeft het...
nagelen
nagelen
04.01.2019

Nauwkeuriger meten van de blootstelling aan lawaai en trillingen van spijkermachines

Het Canadeze onderzoeksinstituut "Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité de travail" (IRSST) heeft de resultaten...