CLOSE

BeSWIC

Belgisch kenniscentrum over welzijn op het werk
Home | Thema's | Brandpreventie

Print RSS

Brandpreventie

Karakteristieken van brand

Een brand is een chemische reactie tussen een brandstof (vast, vloeibaar, gas) en een oxydatiemiddel (meestal zuurstof) waarbij toevoer van warmte-energie nodig is.

branddriehoek.jpg

Er ontstaat brand als deze branddriehoek gesloten wordt.

Brandpreventie impliceert dat men ervoor zorgt dat de elementen van de driehoek niet gelijktijdig aanwezig kunnen zijn.

Brandbestrijding betekent dat men een element van de driehoek wegneemt.

Een risicoanalyse is dus nodig.

Risicoanalyse

De werkgever voert een risicoanalyse uit betreffende het brandrisico voor zijn specifieke situatie. Hij houdt hierbij in het bijzonder rekening met de volgende risicofactoren:

 • de waarschijnlijkheid van gelijktijdige aanwezigheid van een brandstof, een oxidatiemiddel en een ontstekingsbron;
 • arbeidsmiddelen, gebruikte stoffen, processen en hun eventuele interacties;
 • de aard van de activiteiten;
 • de grootte van de onderneming / inrichting;
 • het maximum aantal werknemers / andere personen aanwezig;
 • de risico’s specifiek aan aanwezigheid van bepaalde groepen personen;
 • de lokalen (ligging en bestemming)
 • de aanwezigheid van meerdere ondernemingen / instellingen op eenzelfde / aanpalende arbeidsplaats;
 • werkzaamheden uitgevoerd door externe onder­nemingen.

De risicoanalyse wordt regelmatig bijgewerkt.
De werkgever neemt op basis van de risicoanalyse de noodzakelijk materiële en organisatorische preventiemaatregelen.

Preventiemaatregelen

De preventiemaatregelen hebben als doel:

 • brand te voorkomen;
 • de veiligheid te verzekeren en indien nodig de snelle evacuatie van de werknemers en alle aanwezige personen op de arbeidsplaats zonder hen in gevaar te brengen;
 • vlug en efficiënt elk begin van brand te bestrijden om uitbreiding ervan te vermijden;
 • de schadelijke gevolgen van een brand te beperken;
 • de tussenkomst van de openbare hulpdiensten te vergemakkelijken.

Titel 3 betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen van boek III van de codex over het welzijn op het werk legt enkele zeer specifieke maatregelen op zoals het oprichten van een brandbestrijdingsdienst, het opmaken van een interventiedossier en een intern noodplan.

Constructie van het gebouw

De werkgever ziet erop toe dat het gebouw dermate ontworpen en gebouwd is, dat in geval van brand:

 • de stabiliteit van de dragende elementen en, in voorkomend geval, van de hele structuur van het gebouw gedurende een bepaalde tijd kan gewaarborgd worden;
 • het ontstaan en verspreiden van vuur en rook binnenin het gebouw beperkt wordt;
 • de uitbreiding van de brand naar aanpalende gebouwen vermeden wordt.

Hiertoe eerbiedigt de werkgever artikel 52 van het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming (ARAB).

Brandpreventie - Externe documentatie

Rubriek Brandpreventie professionals (Website besafe.be - FOD Binnenlandse zaken) 

De directie Brandveiligheid van de FOD Binnenlandse zaken geeft informatie over de wetgeving op de website besafe onder de rubriek Brandpreventie professionals.

Brandpreventie - Tools

Checklists Regelgeving – KB 28 maart 2014 (FOD Werkgelegenheid – België – 2014)

Het KB van 28 maart 2014 betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen is samengevat in fiches (checklists) beschikbaar in PDF op de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg in de rubriek Thema's > Welzijn op het werk > Arbeidsplaatsen > Brandveiligheid > Toelichting bij het koninklijk besluit van 28 maart 2014 betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen:

Brandpreventie - Publicaties

Risico's van brand of explosie – Reeks SOBANE-strategie (FOD Werkgelegenheid – België – 2006)

De Europese en Belgische regelgeving inzake risico's van brand of explosie vereist dat elke onderneming streeft naar het vermijden of verminderen van de blootstelling van de werknemers aan deze risicofactor. Conform de SOBANE-strategie voor het beheer van beroepsgebonden risico's beschrijft deze brochure een methode op vier niveaus: opsporing, observatie, analyse en expertise. Deze methode moet het mogelijk maken om de problemen verbonden aan de risico's van brand of explosie beter te voorkomen en/of bij te sturen. De brochure sluit af met een reeks hulpfiches.

Deze publicatie is beschikbaar op de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg in de rubriek Publicaties > Risico's van brand of explosie - Reeks SOBANE-strategie.

Parlementaire vragen

 • 370 Kamer - De wetgeving in verband met de brandveiligheid in de ondernemingen

Brandpreventie - Regelgeving

 • Titel 3 betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen van boek III van de codex over het welzijn op het werk
 • Het artikel 52 van het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming (ARAB)
 • Titel 5 betreffende de opslagplaatsen voor ontvlambare vloeistoffen

Meer informatie en de reglementerende teksten over dit onderwerp vindt u op:

 • De website besafe van de FOD Binnenlandse Zaken, onder de rubriek Brandpreventie professionals;
 • De website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, in de rubriek Welzijn op het werk > Arbeidsplaatsen > Brandveiligheid.

In de praktijk

 • Brandpreventie

  Brandveiligheid van gevels

  Het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf (WTCB) heeft samen met de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken een document opgesteld rond brandveiligheid van gevels van gebouwen.
 • Brandpreventie

  Praktische tools voor brandpreventie

  De Prebes Werkgroep Documenten reikt praktische tools aan voor het beheer van de brandpreventie. Het gaat om 25 documenten in het kader van de blusmiddelen.

Nieuws en evenementen

01.12.2017

Fireforum Awards 2017

Op 23 november 2017 werden in het Koloniënpaleis in Tervuren voor de 4e maal de Fireforum Awards 2017 voor de beste projecten rond brandveiligheid...
30.10.2017

Inspectie-instrument 'Ontvlambare vloeibare gassen'

De Belgische Seveso-inspectiediensten hebben een inspectie-instrument ontwikkeld om installaties te beoordelen voor de opslag en verlading van...
12.09.2017

Op de blog: brandrisico bij onkruidbranders

Bij openbare besturen worden er meer en meer pesticiden verboden. Bepaalde pesticiden mogen particulieren niet meer gebruiken. Hierdoor gebruikt men...
22.09.2016

Blogartikel over biomassa als energiedrager

Op de blog van deze BeSWIC website is er een artikel gepubliceerd over de veiligheidsrisico’s van houtstof, pellets en andere biomassa als...