Diverse initiatieven voor meer veiligheid in de landbouwsector

Landbouw kan via verschillende manieren veiliger gemaakt worden: sensibilisatie, opleidingen, campagnes, inspecties, enz.

Hieronder wordt nader ingegaan op:

In de rubriek meer info vindt u nog meer informatie over landbouwrisico’s. Een eerder gepubliceerd artikel op deze website van het Belgisch kenniscentrum over welzijn op het werk BeSWIC geeft u ook een algemeen overzicht over de risico’s in de land- en tuinbouw en de hovenierssector.

Die aandacht voor veiligheid is wel nodig. In 2012 komt de land- en tuinbouw spijtig genoeg naar voren als vierde grootste risicogroep voor arbeidsongevallen. In Vlaanderen alleen werden zo’n 20 dodelijke arbeidsongevallen en 300 ongevallen met blijvend letsel geteld.

In 2013 waren er 16 dodelijk ongevallen in de Vlaamse land- en tuinbouw. Begin februari 2014 werd hierover uitvoerig bericht in de Vlaamse pers en beroepsmedia. Berichten hierover in:

Brochure over veiligheid van landbouwtractoren

Inleiding

De FOD WASO heeft die brochure uitgegeven in de reeks die gewijd is aan de preventie in de land- en tuinbouwsector en kadert in het Preventagri project. Ze is gebaseerd op het eindwerk van Hugues Lorent in 2002 voor het behalen van het certificaat van preventieadviseur niveau 1, evenwel geactualiseerd tot de huidige stand van zaken.

U kunt de publicatie raadplegen of bestellen via de website van FOD WASO: Veiligheid van landbouwtractoren : risico’s en preventiemaatregelen

Risico’s en preventiemaatregelen

Naast enkele algemene bepalingen rond types tractoren, de bestuurderspost en ongevallen somt de brochure specifieke risico’s en preventiemaatregelen die o.a. betrekking hebben op:

 • Wegverkeer
 • Omkantelen
 • Verplettering
 • Vallen tijdens het op- en afstappen
 • Geluid en trillingen
 • Banden
 • Aftakas
 • Onderhoud en controles

Webpagina’s van de Boerenbond

De Boerenbond heeft een aantal webpagina’s uitgewerkt rond preventie, veiligheid en verkeer. Die hebben zowel betrekking op alle als op specifieke sectoren van de landbouw. Raadpleeg die pagina’s bij het thema ‘Preventie/veiligheid/verkeer’ van de onderwerpen van het kenniscentrum van de Boerenbond:

Campagne ‘Landbouw zonder kleerscheuren’ van ILVO-PreventAgri

Op 19 februari 2013 heeft het ILVO dit persbericht gepubliceerd: Vlaamse land- en tuinbouwsector sluit 2012 af met 21 dodelijke slachtoffers. Daarna heeft het instituut zijn campagne ‘Landbouw zonder kleerscheuren’ gelanceerd. Meer info daarover op de website van:

Voor die campagne heeft ILVO-PreventAgri:

De campagne werd bij de stakeholders in de landbouw verder bekend gemaakt op de werktuigdagen. Meer info daarover op de website van:

Ze kreeg op 5 november 2013 ook de hoogste politieke steun van Vlaams Minister president Peeters tijdens een ronde tafel. Meer info op de website van:

In Wallonië is het PreventAgri initiatief een dienst van de ‘Mission Wallonne des Secteurs Verts’: Preventagri - Santé et sécurité dans les secteurs verts. De risicoanalyse wordt gratis uitgevoerd: Analyse des risques

Campagne ‘Altijd Alert’ van Stigas

De Nederlandse preventiedienst Stigas heeft in het kader van zijn ‘Altijd Alert’ campagne, 5 filmpjes over typische risicovelden in de landbouwwereld op YouTube geplaatst:

Meer toelichting over die filmpjes vindt u op de website van het Nederlandse Groen Kennisnet: Altijd alert zijn!

Nog veel meer filmpjes rond landbouw, zoals ook die in het kader van de campagne ‘Werken aan morgen’, kunt u bekijken via het YouTube kanaal StigasNL.

Die thema’s komen ook aan bod in de Stigas Veiligheidskrant: Altijd Alert - Straks ook weer veilig thuis (PDF)

In 2015 heeft de inspectie SZW 512 inspecties uitgevoerd in de agrarische en groene sector. De resultaten kan je lezen in dit verslag.

Britse en Ierse publicaties

De website van de ‘Health and Safety Executive’ (HSE), het Britse agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk, biedt u een resem van gratis publicaties over diverse domeinen van de landbouw. Naast algemene brochures gaan de publicaties over o.a. kinderen, heffen en behandelen, dieren, bestrijdingsmiddelen, voertuigen, machines, werken op hoogte en allerlei onderwerpen, zoals ziekten: Agriculture

Op dezelfde website vind men tevens info over de “Farm Safety and Health Awareness Days

Ook op de website van Lantra, de Britse Raad voor de vorming en opleiding in de sector van de aan het land gebonden en milieu industrieën, vindt u diverse publicaties: LANTRA - Health and Safety

Op de website van de ‘Health and Safety Authority’ (HSA), het Ierse agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk, krijgt u publicaties over voertuigen, machines, vallen, dieren, kinderen, landbouwers ouder dan 65 jaar en andere onderwerpen: Agriculture and Forestry

Meer info

Risico’s in de agrarische sector

Risico’s in bepaalde agrarische sectoren en zeevisserij

Belgische en Europese organisaties rond landbouwmachines

 • Belgische Federatie van de toeleveranciers van machines, gebouwen en uitrustingen voor de landbouw en voor de groenvoorzieningen: Fedagrim
 • Europese Confederatie van aannemers van landbouwwerken, plattelandsontwikkeling en bosbouwondernemers: CEETTAR
 • Europese Vereniging van de machinebouw industrie: CECIMO

Belgische en buitenlandse beurzen rond landbouw en landbouwmachines

Buitenlandse websites over veiligheid en gezondheid in de landbouw

Ongevallen