VITO geaccrediteerd om FFP2 en FFP3-maskers te testen

De Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) in Mol is geaccrediteerd om FFP2- en FFP3-maskers te testen volgens de Europese norm EN 149. Belgische bedrijven die deze mondmaskers produceren, maar ook andere producenten van maskers, zijn nu niet meer afhankelijk van buitenlandse testlabo's.

VITO

Als Vlaams kenniscentrum met ongeveer 1000 medewerkers zet VITO zich in voor duurzaamheid in materialenbeheer, chemie, energie, gezondheid en landgebruik.

Bij de start van het project werden de beschikbare testapparaten met het oog op de specifieke eisen van de EN 149 norm geïnventariseerd. Initieel heeft VITO een aantal testtoestellen aangepast, zodat die voldeden aan het verkorte Dekra-protocol als lightversie van de accreditatievoorwaarden volgens de EN 149 norm. Ondertussen is de ontwikkeling verdergegaan en op 8 december 2020 voldeed men aan alle vereisten voor een accreditatie volgens de EN 149 norm.

Lees hierover volgende berichten op de website van:

De accreditatiescope kan worden geconsulteerd op de website van de Belgische Accreditatieinstelling BELAC: Bijlage bij accreditatiecertificaat 045-TEST (PDF, 1,25 MB).

De EN 149 norm kan bij het Bureau voor Normalisatie (NBN) worden besteld: Zoekresultaten voor NBN EN 149.

De VITO is ook gekend voor het Energie- en milieu-informatiesysteem voor het Vlaamse Gewest (EMIS), waarin o.a. wetgeving, erkende laboratoria en de beste beschikbare technieken (BBT) voor verschillende sectoren worden verzameld en de Navigator Wetgeving Leefmilieu, Natuur en Energie.

Centexbel

Een andere Belgische organisatie, Centexbel, is ook actief op het vlak van testen van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM), maar volgens andere EN-normen, en ze zijn de aangemelde instantie voor een aantal modules van de PBM-verordening.

Daarnaast certificeren ze ook organisaties volgens het referentiedocument NBN/DTD S 65-001:2020 Community- en Artisanale maskers - Gids van de minimale vereisten, confectie, onderhoud en gebruik. Over dat referentiedocument is er dit artikel op de blog van BeSWIC gepubliceerd: (Semi)-normatief referentiedocument van NBN voor het maken, gebruiken en onderhouden van mondmaskers.

Hieronder meer info over hun erkenningen, certificaten of accreditaties:

Belgische producenten van FFP2 en FFP3-maskers

De eerste coronagolf heeft aangetoond dat er behoefte was aan Europese producenten voor gespecialiseerde mondmaskers. Daarop hebben enkele Belgische bedrijven ingespeeld door enerzijds chirurgenmaskers en anderzijds FFP2/3-maskers te produceren.

Medimundi is recent gestart met de productie van FFP2/3-maskers, in samenwerking met de universiteit Antwerpen voor het ontwerp. Daarbij heeft Vito de testen volgens de EN149 norm uitgevoerd. Centexbel is opgetreden als aangemelde instantie voor het aanbrengen van de CE-markering.

Het CE-certificaat en de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op de website van Medimundi.

Lees hierover volgende berichten op de website van:

Febelsafe

Febelsafe is de Belgische federatie van fabrikanten, distributeurs, dienstverleners en professionele eindgebruikers inzake veiligheid en welzijn.

In de eerste coronaperiode heeft deze organisatie een actieve rol gespeeld om hun leden en andere stakeholders, zoals preventieadviseurs, te adviseren rond de diverse maskers en de meegeleverde certificaten. Op de haar website staat er:

  • een specifieke webpagina hierover: COVID19;
  • een meldpunt voor niet conforme persoonlijk beschermingsmiddelen (PBM): Meldpunt:PBM of fake.

Parlementaire vragen

Over de mondmaskers zijn er de volgende parlementaire vragen gesteld:

Op BeSWIC: persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) en mondmaskers

Over PBM is er zeer veel informatie beschikbaar. Via de zoekfunctie rechts bovenaan “persoonlijke beschermingsmiddelen” vind je hierover vele berichten: Zoekresultaten persoonlijke beschermingsmiddelen.

Over de mondmaskers zijn volgende artikels op deze BeSWIC gepubliceerd:

Op BeSWIC: accreditatie, certificatie en normalisatie

Meer informatie