Blog

Op de blog vindt u overzichtsartikels over welzijn op het werk. Er wordt steeds doorgelinkt naar relevante en interessante informatie over het besproken onderwerp.

 

Bouw

Oorlogsmunitie op bouwplaatsen: geen verwaarloosbaar risico

Op bouwplaatsen zijn er diverse situaties aanwezig die aanleiding kunnen geven tot tal van risico’s.

Elektriciteitsschaarste: presentaties van het VBO-seminarie

Op 29 september 2014 organiseerde het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) een seminarie rond elektriciteitsschaarste. Er waren o.a. presentaties van Elia, Febeg, Febeliec, Synergrid, de Staatssecretaris voor Energie, de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie (FOD Economie) en het Crisiscentrum van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken.

Landbouw, bosbouw en visserij

Risico’s in de land- en tuinbouw en de hovenierssector

In de land- en tuinbouw liggen de ernst- en frequentiecijfers van de arbeidsongevallen gemiddeld hoger dan in andere sectoren.

Pas op om niet gegrepen te worden door roltrappen en liften

Op 21 mei 2014 werd ’s nachts een man dood aangetroffen op een roltrap in het station van ’s Gravenbrakel. Hij is gewurgd toen zijn sjaal in de roltrap klem raakte.

Veiligheid langs de sporen en op het perron

Recent kwam veiligheid langs de sporen onder de aandacht in de pers door de campagne ”Je leven is een omweg waard” van Infrabel. Filmpjes met harde beelden worden hierbij gebruikt.

Gids over autisme op de werkvloer

De gids “Autism in the workplace” van de Britse vakbondsfederatie ‘Trade Union Congress’ (TUC) wil vakbondsafgevaardigden en werknemers informeren over autisme en geeft advies over hoe autistische medewerkers te ondersteunen om ervoor te zorgen dat ze de aanpassingen die ze nodig hebben en waarop ze wettelijk recht toe hebben, kunnen verkrijgen.

Handboek “Road Accidents Prevention & Management”

Op 26 juni 2014 was er in het Provinciehuis van Vlaams-Brabant de officiële voorstelling van het handboek “Road Accidents Prevention & Management” naar aanleiding van de viering van 5 jaar Rondpunt. Dat handboek kwam tot stand met de hulp van het Europees sociaal Fonds (ESF) en met verschillende andere actoren in het preventiebeleid. 

Veilig werken in de windenergiesector

Windenergie is een groeisector, maar het werk in die sector brengt risico’s met zich mee, bijvoorbeeld door het gebruik van gevaarlijke stoffen of het werken op grote hoogte, die nog vergroot kunnen worden door moeilijke omstandigheden, zoals slecht weer. Het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk heeft een verslag en 2 e-fact publicaties uitgebracht over de veiligheid en gezondheid bij werkzaamheden aan windturbines.

Brandpreventie
Bouw

Gids over brandveilig werken bij dakafdichting

De Belgische Vereniging Aannemers van Dichtingswerken (BEVAD) heeft een gids “Brandveilig werken bij dakafdichtingswerken” uitgebracht.

Charter duurzame samenwerking van de Regie der Gebouwen

Op 6 mei 2014 heeft de Staatssecretaris voor de Regie der Gebouwen, Servais Verherstraeten, een Charter voor duurzame samenwerking afgesloten met meerdere beroepsfederaties uit de vastgoedsector. Zowel de Regie der Gebouwen als de betrokken beroepsfederaties drukken in het Charter hun gemeenschappelijke visie en engagement uit om in de toekomst op een meer duurzame manier samen te werken.