Blog

Op de blog vindt u overzichtsartikels over welzijn op het werk. Er wordt steeds doorgelinkt naar relevante en interessante informatie over het besproken onderwerp.

 

Ontploffingsgevaar bij monteren, demonteren en oppompen van banden

Jaarlijks gebeuren er ernstige ongevallen bij het oppompen, monteren en demonteren van banden van voertuigen, waarvan sommige met dodelijke afloop. Hieronder vindt u enkele algemene raadgevingen en links naar praktische instrumenten en gidsen van verschillende actoren in de bandensector in binnen- en buitenland. Die instrumenten kunt u gebruiken als informatie- en sensibilisatiemateriaal.

Vervoer en opslag

Risico’s bij levering op tweewielers

Aan de bedeling van goederen op fietsen en motorfietsen zijn er een aantal veiligheids- en gezondheidsrisico’s verbonden aan de arbeidsmiddelen en de omgeving waarin dat gebeurt. Het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) heeft een gids erover gepubliceerd met een overzicht van goede praktijken. De Europese vereniging van de motorfietsen industrie heeft een stripverhalenreeks uitgegeven met veiligheidstips voor bestuurders van motorfietsen.

Psychosociale risico’s (PSR)

Enquête over technostress bij werknemers

Het Algemeen Belgisch Vakverbond (ABVV) heeft 1.760 werknemers bevraagd om te weten of het gebruik van machines en moderne communicatiemiddelen hun levenskwaliteit al dan niet beïnvloedt. Volgens de ondervraagde werknemers blijkt de grens tussen beroeps- en privéleven steeds meer te vervagen als gevolg van het gebruik van communicatiemiddelen.

Elektrische installaties / Arbeidsongevallen
Bouw

Kom niet te dicht bij hoogspanningsleidingen

Bij werken in de nabijheid van niet-geïsoleerde elektrische leidingen is het belangrijk om buiten de gevarenzone rond de geleiders te blijven.

Europese projecten Hyfacts en Hysafe rond veiligheid van waterstof en waterstofinstallaties

Waterstof komt men in het dagelijkse leven meer en meer tegen, onder andere als alternatieve energiebron. De waterstofinstallaties kunnen bepaalde risico’s inhouden die vergunnende overheden willen reguleren. Twee Europese projecten spelen hierop in.

Tweede Europese top over standaardisatie in het teken van standaardisatie van diensten

Standaardisatie van diensten was het hoofdthema in de tweede Europese standaardisatietop op 19 juni 2013 te Kopenhagen. De top werd georganiseerd door het Europese Comité voor Normalisatie (CEN), het Europees Comité voor Elektrotechnische Normalisatie (CENELEC) en het Deense normalisatie instituut.

Biologische agentia
Productie en distributie elektriciteit, gas, water en afval

Risico’s composteren en biogasinstallaties

Arbeiders onderschatten geregeld de chemische en biologische risico’s op de werkvloer. Dat blijkt uit het doctoraat van Ramona Hambach. Ze onderzocht onder meer de risico’s bij blootstelling aan cadmium, lood en groenafval. Lees hieronder meer over de risico’s van composteren en biogasinstallaties.

Arbeidsmiddelen / Werken op hoogte / Beschermingsmiddelen
Bouw

Nieuwe collectieve beschermingstechnieken voor veilige stellingbouw

De laatste jaren heeft de stand van de techniek bij de stellingbouw niet stilgestaan. De sector professionaliseert zich verder binnen zijn sectorfederatie met codes van goede praktijk, opleidingen en nieuwe manieren van collectieve bescherming.

Gasflessen horen niet thuis bij schroot

Containerparken en schroothandelaars mogen om veiligheidsredenen geen gasflessen aanvaarden. Daarom heeft Essenscia, de Belgische federatie van de chemische industrie en van life sciences, een specifieke webapplicatie ontwikkeld om industriële gasflessen op een veilige manier door de rechtmatige eigenaar of gasleverancier te laten ophalen. Door die applicatie kunt u de eigenaar van een industriële gasfles gemakkelijk opsporen, zodat die de gasfles bij u kan komen ophalen.

Werken op hoogte

Veilig werken op hoogte in de chemische logistieke sector

Er is een code van goede praktijk uitgewerkt rond veilig werken op hoogte in de chemische logistieke sector door de Europese raad voor de chemische industrie (CEFIC), de ‘European Chemical Transport Association’ (ECTA) en de ‘European Association of Chemical Distributors’ (FECC). Hierbij is ook rekening gehouden met de Europese richtlijn 2001/45/EG voor het werken op hoogte.