Nieuws en evenementen

15.02.2024
Psychosociale risico’s (PSR)

Rapport van EU-OSHA over mentale gezondheid op het werk na COVID-19

Sinds de COVID-19-pandemie is het nog urgenter geworden om aandacht te besteden aan werkgerelateerde mentale gezondheid. Een nieuw rapport van het...
29.01.2024
Psychosociale risico’s (PSR)

FAQ psychosociale risico’s

Over de toepassing van de regelgeving betreffende de preventie van psychosociale risico’s kreeg de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid...
24.01.2024
Psychosociale risico’s (PSR)

Evaluatie van de wetgeving rond psychosociale risico’s: Neem deel aan de enquête!

In het kader van het Federaal actieplan mentaal welzijn op het werk heeft de FOD Werkgelegenheid een team van de Université libre de Bruxelles (ULB)...
23.01.2024
Psychosociale risico’s (PSR) / Stress / Burn-out

Studie van Sciensano over de geestelijke gezondheid in België

Het epidemiologisch cohort BELHEALTH is een longitudinale studie van Sciensano die de evolutie van de gezondheid en het welzijn van de Belgische...
Evenement

Studievoormiddag “Lessen uit de rechtspraak over psychosociale risico’s op het werk sinds de wetswijziging van 2014” (Volzet)

Op 19 maart 2024 organiseert de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD Werkgelegenheid) een studievoormiddag over...
03.01.2024
Kankerverwekkende en mutagene agentia / Psychosociale risico’s (PSR) / Arbeidsongevallen / FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

Belgisch voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie

Tot 30 juni 2024 neemt België het voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie op zich. In het kader van dit voorzitterschap organiseert de...