Nieuws en evenementen

23.02.2024
Gezondheid en re-integratie van de werknemer / Oudere werknemers / Gender

Op de blog: Menopauze bespreekbaar maken op het werk

In 2021 en 2022 deed Securex een grote welzijnsbevraging over de menopauze. In 2023 werden de resultaten gepubliceerd. De laatste tijd is er ook in...
14.12.2023
Brandpreventie / ATEX / Chemische agentia / Biologische agentia / Gezondheid en re-integratie van de werknemer
Menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening

Op de blog – Organisatie van medische zorg bij CBRNe-incidenten: rapport van KCE

Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) heeft zich op vraag van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid gebogen over de...
11.12.2023
Gezondheid en re-integratie van de werknemer / Informatie voor de behandelende artsen
Menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening

Herbeleef de Nationale Dagen van de Arbeidsartsen 2023

Op 23 en 24 november 2023 vonden de Nationale Dagen van de Belgische Beroepsvereniging voor Arbeidsgeneesheren (BBvAg) plaats.
29.03.2023
Arbeidsplaatsen / Veiligheids- en gezondheidssignalering / Gezondheid en re-integratie van de werknemer / Arbeidsongevallen

Op de blog – Veiligheidscultuur: doctoraat van Karolien van Nunen

Op 14 maart 2023 verdedigde Karolien van Nunen haar doctoraat in de veiligheidswetenschappen aan de Universiteit Antwerpen (leerstoel Vandeputte),...
13.03.2023
Gevaarlijke stoffen / Gezondheid en re-integratie van de werknemer / Gender

Borstvoedingscomité benadrukt het recht om borstvoeding te geven

Het Federaal Borstvoedingscomité (FBVC), verbonden aan de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (FOD...
24.01.2022
Musculoskeletale aandoeningen (MSA) / Gezondheid en re-integratie van de werknemer

Discussienota over aandoeningen van het bewegingsapparaat bij werknemers met MS

Mensen met multiple sclerose (MS) lijden aan aandoeningen van het bewegingsapparaat (musculoskeletale aandoeningen – MSA), met alle gevolgen van dien...