Nieuws en evenementen

01.12.2021
Landbouw, bosbouw en visserij

Beleidsnota van EU-OSHA over digitale technologie en VGW in de land- en bosbouw

Een nieuwe beleidsnota van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) gaat in op de mogelijkheden die digitale...
22.10.2021
COVID-19
Landbouw, bosbouw en visserij

Campagne ter bescherming van het welzijn van seizoenarbeiders

De bewustmakingscampagne “Rechten voor elk seizoen” van de Europese arbeidsautoriteit ELA vestigt de aandacht op de noodzaak om eerlijke en veilige...
28.07.2021
Thermische omgeving
Landbouw, bosbouw en visserij

Land- en bosbouw: wat betekent de klimaatverandering voor de veiligheid en gezondheid van werknemers?

De land- en bosbouwsector wordt hard getroffen door de klimaatverandering. In een nieuwe beleidsnota van het Europees Agentschap voor veiligheid en...
06.05.2021
Landbouw, bosbouw en visserij

Nieuwe risico’s en uitdagingen in de land- en bosbouwsector

In een nieuwe beleidsnota van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) worden de traditionele dominante risico’s...
26.02.2021
Landbouw, bosbouw en visserij

De toekomst van de land- en bosbouw: tendensen en gevolgen voor de veiligheid en gezondheid van werknemers

In een nieuw verslag wordt een overzicht gegeven van de bevindingen van de verkennende projectstudie van het Europees Agentschap voor veiligheid en...
18.02.2021
Musculoskeletale aandoeningen (MSA) / Risicoanalyse
Landbouw, bosbouw en visserij

Aandoeningen aan het bewegingsapparaat en veilig en gezond werken in de landbouw: de uitdaging van biomechanische risicobeoordeling

De landbouw is een sector met een hoog risico op aandoeningen aan het bewegingsapparaat. Door de gevarieerde aard van het werk is het maken van een...