Nieuws en evenementen

16.06.2023
Gevaarlijke stoffen
Industrie / Vervoer en opslag

Nieuw KB begassingen en ontgassing en update berichten over gassen in containers

In het Belgisch Staatsblad van 15 juni 2023 verscheen het koninklijk besluit (KB) van 10 mei 2023 houdende reglementering van de begassingen en de...