Nieuws en evenementen

20.02.2024

Rapport van de IAO over de platformeconomie: wetgeving en praktijk

De Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) heeft een rapport gepubliceerd over de wetgeving en praktijk rond platformwerk. Het rapport draagt bij...
07.02.2024

Digitaalplatformwerk eerste prioriteitsgebied van de campagne “Veilig en gezond werken in een digitale samenleving”

De campagne “Veilig en gezond werken in een digitale samenleving” van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA)...
15.01.2024

Brussels Arbeidshof oordeelt dat zelfstandige koeriers als werknemers moeten beschouwd worden

In haar arrest van 21 december 2023 oordeelt het Brusselse Arbeidshof dat 28 koeriers van het online maaltijdbezorgingsplatform Deliveroo geen...
02.06.2023

Nieuwe nota’s van EU-OSHA over platformwerk: initiatieven voor risicopreventie en -beheer en diversiteit op de werkvloer

Twee nieuwe discussienota’s van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) bieden inzicht in de preventie en het...
15.03.2023
Arbeidsongevallen

Op de blog – Platformwerk: nieuwe stap naar een Europese richtlijn

Op 2 februari 2023 keurde het Europees Parlement een besluit goed om onderhandelingen met de lidstaten te starten over nieuwe maatregelen om de...
27.09.2022
Administratieve en ondersteunende diensten

Podcast van Eurofound over platformwerk

De Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (Eurofound) biedt op zijn website onder de noemer “Eurofound Talks” een...