Nieuws en evenementen

22.12.2023
Geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk
Menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening

Campagne “Geweld tegen de brandweer, da’s niet om te lachen”

Met de nieuwe campagne “Niet om te lachen” roept de minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden de bevolking op om de belaagde hulpverleners...
14.12.2023
Brandpreventie / ATEX / Chemische agentia / Biologische agentia / Gezondheid en re-integratie van de werknemer
Menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening

Op de blog – Organisatie van medische zorg bij CBRNe-incidenten: rapport van KCE

Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) heeft zich op vraag van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid gebogen over de...
11.12.2023
Gezondheid en re-integratie van de werknemer / Informatie voor de behandelende artsen
Menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening

Herbeleef de Nationale Dagen van de Arbeidsartsen 2023

Op 23 en 24 november 2023 vonden de Nationale Dagen van de Belgische Beroepsvereniging voor Arbeidsgeneesheren (BBvAg) plaats.
27.09.2023
Psychosociale risico’s (PSR)
Menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening

Rapport van EU-OSHA over psychosociale risico’s in de gezondheids- en maatschappelijke zorg

Meer dan een op de tien werknemers in de Europese Unie (EU) is werkzaam in de gezondheids- en maatschappelijke zorg, waaronder activiteiten vallen...
06.09.2023
Informatie voor de behandelende artsen / Re-integratie op het werk
Menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening

Nationaal college voor sociale verzekeringsgeneeskunde

In december 2016 werd het Nationaal College voor Socialeverzekeringsgeneeskunde inzake arbeidsongeschiktheid op initiatief van de Minister van...
21.08.2023
Menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening / Openbaar bestuur, verenigingen en extraterritoriale organisaties

Op de blog: Witboek crisisbeheer

De Commissie van deskundigen inzake crisisbeheer heeft op 25 april 2023 het witboek met aanbevelingen ter verbetering van het crisisbeheer in België...