Nieuws en evenementen

02.02.2023
Kankerverwekkende en mutagene agentia

Wereldkankerdag 2023 en de “Roadmap on carcinogens”

Op 4 februari wordt in het kader van de Wereldkankerdag wereldwijd de aandacht gevestigd op kanker en de preventie, diagnose en behandeling van...
05.12.2022
Kankerverwekkende en mutagene agentia / Reprotoxische stoffen
Menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening

De gevaren van chirurgische rook

Chirurgische rook ontstaat tijdens een operatie en wordt geproduceerd door de elektrochirurgische apparaten die worden gebruikt om weefsel te snijden...
28.10.2022
Kankerverwekkende en mutagene agentia / Reprotoxische stoffen
Menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening

ETUI publiceert lijst van gevaarlijke geneesmiddelen

Werknemers die worden blootgesteld aan gevaarlijke geneesmiddelen (‘hazardous medicinal products’ – HMP's), die kankerverwekkend, mutageen of...
04.08.2022
Kankerverwekkende en mutagene agentia / Reprotoxische stoffen

Omgaan met cytostatica en antineoplastische agentia: update

Op 25 maart 2022 organiseerde het ‘European Biosafety Network’ (EBN) in het federaal parlement een rondetafel rond preventie van blootstelling aan...
02.06.2022
Kankerverwekkende en mutagene agentia

Kankervrije werkplekken in de kijker van de Europese week tegen kanker

Tussen 25 en 31 mei vond de Europese week tegen kanker (EWAC) plaats. De week had tot doel regeringen, organisaties en personen te mobiliseren in de...
Evenement

Herbeleef het webinar over proces-gegenereerde agentia (Roadmap on Carcinogens)

Op 20 mei 2022 organiseerden De Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD Werkgelegenheid) en de ‘Belgian Society for...