Nieuws en evenementen

04.08.2022
Kankerverwekkende en mutagene agentia / Reprotoxische stoffen

Omgaan met cytostatica en antineoplastische agentia: update

Op 25 maart 2022 organiseerde het ‘European Biosafety Network’ (EBN) in het federaal parlement een rondetafel rond preventie van blootstelling aan...
02.06.2022
Kankerverwekkende en mutagene agentia

Kankervrije werkplekken in de kijker van de Europese week tegen kanker

Tussen 25 en 31 mei vond de Europese week tegen kanker (EWAC) plaats. De week had tot doel regeringen, organisaties en personen te mobiliseren in de...
Evenement

Herbeleef het webinar over proces-gegenereerde agentia (Roadmap on Carcinogens)

Op 20 mei 2022 organiseerden De Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD Werkgelegenheid) en de ‘Belgian Society for...
29.04.2022
Kankerverwekkende en mutagene agentia / Reprotoxische stoffen

Op de blog: omgaan met cytostatica en antineoplastische agentia: enkele aanbevelingen

Op 25 maart 2022 werd een rondetafel gehouden rond preventie van blootstelling aan kankerverwekkende, mutagene en reprotoxische stoffen, in het...
17.03.2022
Kankerverwekkende en mutagene agentia

Wijziging Europese richtlijn rond blootstelling aan carcinogene of mutagene agentia op het werk

Op 16 maart 2022 werd Richtlijn (EU) 2022/431 van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2022 tot wijziging van Richtlijn 2004/37/EG...
02.02.2022
Kankerverwekkende en mutagene agentia

Wereldkankerdag 2022 en de “Roadmap on carcinogens”

Op 4 februari wordt in het kader van de Wereldkankerdag wereldwijd de aandacht gevestigd op kanker en de preventie, diagnose en behandeling van...