Nieuws en evenementen

18.10.2019
Gevaarlijke stoffen / Jongeren / Moederschapsbescherming

Kwetsbare werknemers beschermen tegen gevaarlijke stoffen

Een nieuw informatieblad van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) gaat over kwetsbare werknemers en...
26.03.2019
Moederschapsbescherming

Brochure over in-vitrofertilisatie en werk

Het is niet altijd makkelijk om je kinderwens te verwezenlijken. In België kampt bijna één op de zes koppels met vruchtbaarheidsproblemen. Als gevolg...
04.06.2018
Moederschapsbescherming

Forse toename van klachten rond zwangerschap en moederschap

Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen (IGVM) constateerde dat het totaal aantal meldingen die het ontving in 2017 een stijging kende...