Taxonomy term

Telewerk
Openbaar bestuur, verenigingen en extraterritoriale organisaties

IAO-Eurofound rapport over telewerk

Het traditionele model van werken is snel aan het evolueren wegens het toenemende gebruik van digitale technologieën, zoals smartphones, tablets, laptops en desktop computers, om thuis en elders te werken. Het kan het evenwicht tussen de beroepsarbeid en het privéleven verbeteren, de pendeltijd verminderen en de productiviteit vergroten, maar het kan ook mogelijk leiden tot langere werktijden, een hogere arbeidsintensiteit en een werk-thuis interferentie, aldus een nieuw gezamenlijk rapport van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) en de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (Eurofound).

Openbaar bestuur, verenigingen en extraterritoriale organisaties

Impressies van de Belgische eeuwfeestviering van de Internationale Arbeidsorganisatie

De Belgische eeuwfeestviering van het Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) vond plaats op 7 mei 2019 in de volle Residence Palace.

Openbaar bestuur, verenigingen en extraterritoriale organisaties

De Internationale Arbeidsorganisatie: algemene beginselen van de arbeidsinspectie, richtsnoeren en praktijkcodes

De Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) werd opgericht in 1919, als onderdeel van het Verdrag van Versailles dat een einde maakte aan de Eerste Wereldoorlog, om uitdrukking te geven aan de overtuiging dat universele en duurzame vrede alleen kan bestaan als deze gebaseerd is op sociale rechtvaardigheid.

13.06.2016
Bouw / Openbaar bestuur, verenigingen en extraterritoriale organisaties

België ratificeert de verdragen 167 en 175 van de IAO

Op 8 juni 2016 heeft de Belgische regering de akten van bekrachtiging neergelegd van het verdrag nr. 167 over de veiligheid en de gezondheid in de...
09.03.2017
Openbaar bestuur, verenigingen en extraterritoriale organisaties

Altijd en overal werken en de effecten ervan op de arbeidswereld

Een gezamenlijk rapport van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) en de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en...
05.04.2018
Jongeren
Openbaar bestuur, verenigingen en extraterritoriale organisaties

28 april 2018: Werelddag voor veiligheid en gezondheid op het werk

De Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) organiseert ieder jaar op 28 april de Werelddag voor veiligheid en gezondheid op het werk (Safeday). Deze...

ILO

ILO
26.04.2019
Uitzendarbeid / Arbeidsongevallen
Openbaar bestuur, verenigingen en extraterritoriale organisaties

Belgische uitzendkrachten tweemaal meer blootgesteld aan arbeidsongevallen

Uit een studie van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) blijkt dat uitzendkrachten en tijdelijke arbeidskrachten in België tweemaal meer risico...
29.04.2019
Openbaar bestuur, verenigingen en extraterritoriale organisaties

Nieuw rapport van de IAO over veiligheid en gezondheid op het werk

Nieuwe arbeidspraktijken, demografie, technologie en het klimaat brengen nieuwe uitdagingen met zich mee voor veiligheid en gezondheid op het werk,...
06.06.2019
Openbaar bestuur, verenigingen en extraterritoriale organisaties

Op de blog: eeuwfeestviering van de IAO

De Belgische eeuwfeestviering van het Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) vond plaats op 7 mei 2019 in de Residence Palace.

IAO

IAO
02.07.2019
Geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk
Openbaar bestuur, verenigingen en extraterritoriale organisaties

De IAO heeft een verdrag en een aanbeveling aangenomen tegen geweld en intimidatie op de werkvloer

Tijdens de 108e sessie van de Internationale Arbeidsconferentie werd een verdrag, aangevuld met een aanbeveling, aangenomen in verband met het...