Fysieke aandoeningen (MSA, beeldschermwerk)

Eén van de grootste risico’s van telewerk is de geleidelijke opkomst van fysieke aandoeningen die musculoskeletale aandoeningen worden genoemd (MSA: rugpijn, tendinitis…) die te maken hebben met beeldschermwerk en het feit dat men veel tijd zittend doorbrengt.

Het feit dat we veel tijd zittend doorbrengen, kan ook tot andere gezondheidsproblemen leiden: een verdubbeling van het risico op cardiovasculaire ziektes, diabetes, zwaarlijvigheid en een toename van het risico op darmkanker, hoge bloeddruk, osteoporose, lipidenstoornissen, depressie en angstgevoelens (volgens de website van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO)).

Over MSA biedt deze BeSWIC website zeer veel informatie:

 • Meer informatie, publicaties, video’s en tools over MSA zijn beschikbaar in de rubriek Thema’s > Musculoskeletale aandoeningen (MSA).
 • Meer informatie en tools inzake beeldschermwerk zijn beschikbaar in de rubriek Thema’s > Ergonomie > De ergonomie en werken met beeldschermen.
  • Effecten op de gezondheid
  • De opstelling van het beeldscherm in de ruimte
  • Ergonomische eisen van stoelen en hoe instellen
  • Ergonomische eisen van een kantoortafel en hoe instellen
  • De inrichting van de beeldschermwerkplek zelf
  • Beeldschermwerk en mentale belasting
  • Aangepaste werkomgeving

De FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD Werkgelegenheid) heeft ook een website “Preventie van MSA” over sensibilisering en campagnes inzake MSA:

 • Er zijn nuttige boodschappen voor de preventie van MSA beschikbaar in de vorm van “52 digitale speelkaarten”.
 • Er zijn links beschikbaar naar de belangrijkste tools, publicaties, video’s, … van de FOD Werkgelegenheid.

Alle tools van de FOD Werkgelegenheid helpen de ondernemingen een echte strategie ter preventie van MSA in te voeren. Enkele van deze hulpmiddelen die ook verband houden met het telewerk:

 • op het YouTube kanaal van de FOD Werkgelegenheid:
 • verscheidene brochures per sector en per beroep die bestemd zijn voor de werknemers. Eén van deze brochures, getiteld “Preventie van musculoskeletale aandoeningen voor administratief personeel”, geeft advies om de omgeving en de werkplek te organiseren en in te richten. Deze aanbevelingen kunnen worden toegepast door de telewerker om zijn werkruimte thuis zo goed mogelijk in te richten;
 • SOBANE risicoanalyse strategie:
  • Overleggids Deparis: Telethuiswerk - Reeks SOBANE-Strategie:
   • De gids biedt uw onderneming de mogelijkheid participatieve vergaderingen te organiseren om oplossingen te vinden voor problemen die te maken hebben met kantoorwerk, rekening houdend met het telewerk.
   • Deze publicatie bevat een checklist die de telewerker de mogelijkheid biedt na te denken over zijn arbeidsvoorwaarden, na te gaan wat er door hemzelf aangepast kan worden en de resterende problemen te identificeren. Voor deze problemen kan hij om een overleg vragen met zijn onderneming (verantwoordelijke, preventieadviseur,…). Directe link naar de checklist: Checklist Preventie Telewerk (PDF, 290 KB).
  • Beeldschermwerk - Reeks SOBANE-strategie:
   • Deze brochure bevat methoden, maar ook nuttige info om de risico’s te voorkomen die verband houden met het beeldschermwerk.
   • Infofiches leggen meer bepaald uit hoe de stand van de stoel kan worden geregeld of hoe de werkplek kan worden ingericht.

Zoals men kan vaststellen, bestaan er zeer vele tools om de ondernemingen te helpen MSA te voorkomen en de telewerker tevens, in het kader van het telewerk, raad te geven om de risicofactoren van MSA in zijn woonplaats te beperken.

Aan de tools van de FOD Werkgelegenheid kan men alle tools toevoegen die zijn ontwikkeld door de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk (EDPBW): brochures, website, praktische video’s over de manier waarop men zijn beeldschermwerkpost kan inrichten of voorbeelden van stretchoefeningen, webinars, e-learning… Sommige EDPBW stellen zelfs voor de telewerker op afstand te helpen bij de aanpassing van zijn werkplek door middel van een korte webvergadering.

De 3 grote principes waarop de meeste tools zich baseren, zijn:

 1. aanpassing van de omgeving en de werkplek;
 2. aanleren van goede houdingen en de juiste bewegingen door de werknemers;
 3. adviezen om een goede fysieke conditie te behouden.

Om doeltreffend te zijn, moet de preventie van MSA deze 3 principes combineren en in deze volgorde.

Een belangrijk punt is de terbeschikkingstelling van het materiaal dat nodig is voor de goede aanpassing van de werkplek. De wetgeving is niet voldoende duidelijk ter zake; ter herinnering, ze bepaalt het volgende (CAO 85):

 • De werkgever is verantwoordelijk voor het beschikbaar stellen, het installeren en het onderhouden van de voor telewerk benodigde apparatuur. De werkgever vergoedt of betaalt uitsluitend de kosten van de verbindingen en de communicatie die verband houden met het telewerk.
 • Wat de arbeidsvoorwaarden betreft geniet de telewerker dezelfde rechten als vergelijkbare werknemers die op de bedrijfslocatie van de werkgever werken.

In de praktijk is het voor sommige ondernemingen voldoende een PC ter beschikking te stellen. Andere stellen bijkomend materiaal ter beschikking om de PC correct te installeren: steun voor de PC, een muis en een afzonderlijk toetsenbord. Nog andere geven bovendien een tweede scherm. En ten slotte zijn er ondernemingen die zelfs een “ergonomische” bureaustoel ter beschikking stellen die de telewerker de mogelijkheid biedt een correcte zithouding met steun voor de rug aan te nemen. Van deze laatste groep nemen sommige alle kosten voor hun rekening, terwijl andere de stoel kiezen en een groepsaankoop organiseren, maar de uiteindelijke kostprijs valt ten laste van de telewerker.

Al deze praktijken hangen af van de grootte van de onderneming, de activiteitsector en de omvang van het telewerk in de onderneming (1, 2, 3 dagen of meer telewerk per week of in geval van permanent telewerk).

Dit zijn enkele aanbevelingen ter zake:

 • 8u. per dag werken op een PC die op een tafel wordt geplaatst, moet absoluut vermeden worden.
 • Een afzonderlijk toetsenbord en een afzonderlijke muis kosten niet veel. Wanneer men de PC op een doos of een stapeltje boeken plaatst, staat het scherm op goede hoogte (bovenrand van het scherm op ooghoogte); dit is een minimumvereiste.
 • Wanneer men een ondersteuning gebruikt voor een PC, kan de hoogte en de stand ervan beter geregeld worden en is de werkruimte vrij. Dergelijke ondersteuningen zijn beschikbaar tegen betaalbare prijzen.
 • Een tweede scherm ter beschikking stellen, is ook nuttig om 2 redenen:
  • Als de PC een klein scherm heeft, is het beter te werken met een afzonderlijk en groter scherm, ten minste 19 inch, hoewel de ideale grootte voor de meeste taken 24 inch bedraagt.
  • Bij telewerk komt het zelden voor dat de werknemer over een printer beschikt. Als hij 2 schermen kan benutten, heeft hij de mogelijkheid om de documenten van verscheidene programma’s te vergelijken. Dit biedt hem tevens de mogelijkheid om deel te nemen aan een videoconferentie en tegelijk te werken aan een ander document, bijvoorbeeld om te typen.
  • Een tweede scherm zal niet alleen de mogelijkheid bieden in betere omstandigheden te werken, maar ook de productiviteit en de kwaliteit van het thuiswerk te verbeteren.
  • De kostprijs van een scherm ligt al hoger.
 • Een verstelbare bureaustoel ter beschikking stellen:
  • Dit jaagt de kosten aanzienlijk de hoogte in.
  • Als de onderneming deze budgettaire inspanning levert, moet ze er eerst zeker van zijn dat de telewerker gebruik zal maken van de stoel en deze correct zal afstellen. Sensibilisering en opleiding over het afstellen van de bureaustoel zijn dus belangrijk.
  • Een alternatief voor de aankoop van nieuwe stoelen, vooral in het geval van telewerk van 3 dagen of permanent telewerk, zou erin bestaan de telewerker toe te staan zijn bureaustoel van de onderneming mee te nemen naar huis.
  • Ten slotte bestaat ook de mogelijkheid dat de onderneming bureaustoelen kiest en aankoopt in grote hoeveelheden voor haar telewerkers om de prijs te drukken en dat deze prijs volledig of ten dele ten laste wordt genomen door de telewerker.

Het telewerk verhoogt ook de zelfstandigheid van de telewerker om zijn werk te organiseren. Het is ook belangrijk dat de telewerker zelfstandiger is in de aanpassing van zijn arbeidsvoorwaarden en de preventie van de risico’s, waaraan hij thuis wordt blootgesteld. De onderneming en de telewerker spelen dus beiden een rol in de preventie van MSA, hoewel de werkgever verantwoordelijk blijft voor de vrijwaring van de gezondheid en de veiligheid van zijn werknemers. Er bestaan gratis tools om te sensibiliseren, op te leiden, om het gepaste materiaal dat ter beschikking werd gesteld, correct te gebruiken, om te helpen bij de aanpassing van de werkplek, al dan niet met hulp van de preventieadviseur.

Ten slotte is het- zelfs met de beste stoel ter wereld en de best mogelijke aanpassing van de werkplek- niet goed voor de rug en de gezondheid in het algemeen, wanneer men 8u per dag op een stoel zit. Men moet zoveel mogelijk bewegen tijdens de werkdag, opstaan, zich uitrekken, bepaalde taken uitvoeren waarbij men van houding kan veranderen, bijvoorbeeld even opstaan om een telefoontje te beantwoorden. Even in de buitenlucht een wandelingetje maken tijdens de middagpauze is ook een goed idee. Er bestaan ook tools (programma’s, video’s, brochures…) om de telewerkers ertoe aan te zetten te bewegen tijdens hun werkdag.

Telewerk - Sensibiliseringsmateriaal

Sensibiliseringsfilmpje “Werk thuis als je kan” (FOD Werkgelegenheid – België - 2020)

De Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD Werkgelegenheid) sensibiliseert via dit filmpje over een goede organisatie van het telewerk. Het is belangrijk om de telewerkplek op een gezonde en comfortabele manier te organiseren.

Het sensibiliseringsfilmpje over veilig aan het werk thuis staat op het YouTube kanaal van de FOD Werkgelegenheid: Werk thuis als je kan.

Webinar-video: Telewerk, hoe musculoskeletale aandoeningen en psychosociale risico’s voorkomen? (FOD Werkgelegenheid – België –2020)

Deze webinar wil:

 • het wetgevend kader schetsen, waaronder de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 149 van 26 januari 2021 over het aanbevolen of verplicht telewerk als gevolg van de COVID-19-crisis;
 • instrumenten en goede praktijken aanreiken om de arbeidsomstandigheden van telewerkers te verbeteren, musculoskeletale aandoeningen en psychosociale klachten te voorkomen of te verminderen.

De webinar-video staat op het YouTube kanaal van de FOD Werkgelegenheid: WEBINAR: Telewerk, hoe musculoskeletale aandoeningen en psychosociale risico’s voorkomen?

Algemene video die de preventie van musculoskeletale aandoeningen toelicht (FOD Werkgelegenheid – België - 2017)

In deze film wordt uitgelegd hoe deze aandoeningen ontstaan en wat we kunnen doen om ze te voorkomen. Deze aandoeningen komen steeds vaker voor. Ze treffen een grote groep Belgische werknemers, zowel mannen als vrouwen, jongeren als ouderen. Ze komen voor in alle beroepen en sectoren. Hoewel deze aandoeningen niet levensbedreigend zijn, hebben ze een grote impact op het werk en het privéleven. Preventie is daarom belangrijk!

Bekijk de film op het YouTube kanaal van de FOD Werkgelegenheid: Preventie van musculoskeletale aandoeningen.

Algemene video die de preventie van psychosociale risico’s toelicht (FOD Werkgelegenheid – België - 2018)

Elk bedrijf of elke organisatie moet voor zijn werknemers een preventiebeleid rond psychosociale risico’s ontwikkelen. Deze film toont op basis van interviews met experts wat psychosociale risico’s zijn en hoe men ze kan voorkomen.

Meer informatie daarover in de module Psychosociale risico's - Sensibiliseringsmateriaal: Film over psychosociale risico’s op het werk.

E-learning om de eerste stappen op vlak van welzijn op het werk te zetten (FOD Werkgelegenheid – België - 2019)

Door middel van animaties, afbeeldingen, video's, ... kan men met deze gebruiksvriendelijke tool de wetgeving inzake welzijn op het werk en de belangrijkste principes daarvan op een eenvoudige manier begrijpen om de bewustwording te vergroten en beroepsrisico's in elk bedrijf te voorkomen.

Deze e-learning is beschikbaar in de rubriek Tools > E-learning om de eerste stappen op vlak van welzijn op het werk te zetten (gezondheid, veiligheid, PSR, MSA…) (e-campus – België).

Napo is … aan het telewerken om de pandemie te stoppen (Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk – Spanje - 2020)

Vanwege de maatregelen om het coronavirus in bedwang te houden, moeten veel mensen vanuit thuis werken. Dat is misschien niet altijd even goed als werken op kantoor. Er zijn veel nieuwe factoren waarmee rekening moet worden gehouden, zoals de werkplek, het alleen werken, gezin en kinderen om je heen, allerlei onderbrekingen en het vinden van een nieuwe werkroutine.

In dit animatiefilmpje wil ‘Napo’ ervoor zorgen dat iedereen productief en zo veilig en gezond mogelijk thuis kan werken. Met de steun van de baas en collega ‘Napette’ geeft Napo een goed advies: “Stop de pandemie, werk thuis ... en werk veilig!”

Bekijk de film op de Napo-website: Napo is … aan het telewerken om de pandemie te stoppen.

Telewerk - Tools

Een paar tips om efficiënt te telewerken, met aandacht voor uw welzijn (FOD Werkgelegenheid – België - 2020)

Dagelijks telewerken in plaats van af en toe 1 of 2 dagen per week te telewerken, zoals de huidige situatie vereist, vraagt een aanpassing van uzelf en een aanpassing van de werkomgeving. Hier zijn een aantal tips die u verder kunnen helpen.

Deze tips zijn beschikbaar in de rubriek Thema’s > Telewerk > Aanbevelingen voor de telewerker.

Preventie van musculoskeletale aandoeningen (MSA) voor administratief personeel (FOD Werkgelegenheid – België - 2012)

In het merendeel van de dienstverlenende sectoren zijn de werknemers blootgesteld aan het risico op musculoskeletale aandoeningen. Daarom werd er een reeks van praktische brochures opgesteld voor de preventie van dergelijke aandoeningen. De brochure voor het administratief personeel kadert in deze reeks. De brochure geeft een antwoord op drie vragen:

 • Wat is een musculoskeletale aandoening?
 • Wat zijn de risico’s voor MSA?
 • Hoe kan men MSA voorkomen?

Deze publicatie is toegankelijk en kan vrij worden gedownload op de website van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD Werkgelegenheid), in de rubriek Publicaties > Preventie van musculoskeletale aandoeningen (MSA) voor administratief personeel.

Actiemiddelen voor de werknemers (PSR) (FOD Werkgelegenheid – België - 2020)

Naast de preventie die tot doel heeft de druk en de risicofactoren te beperken, moeten er procedures worden ingevoerd om zich te ontfermen over personen die zich slecht in hun vel voelen. Sommige interne of externe actoren moeten hierbij een rol spelen.

Dit wordt toegelicht in de rubriek Thema’s > Psychosociale risico's (PSR) > Actiemiddelen voor de werknemers.

Brochures van de reeks SOBANE-strategie (FOD Werkgelegenheid – België - 2021)

De SOBANE-strategie voor het beheer van beroepsgebonden risico’s werd ontwikkeld als hulpmiddel voor een dynamisch en doeltreffend risicobeheer. Zij omvat vier interventieniveaus: Screening (Opsporing), OBservatie, ANalyse, Expertise.

Alle publicaties van de SOBANE-strategie zijn beschikbaar in moduleerbare versie in de rubriek Tools > Risicoanalyse - Tools.

Deze publicaties zijn vrij toegankelijk en kunnen ook worden gedownload op de website van de FOD Werkgelegenheid, in de rubriek Publicaties > Strategie Sobane.

De publicaties die betrekking hebben op het telewerk, zijn:

De gids “Telethuiswerk” biedt uw onderneming de mogelijkheid participatieve vergaderingen te organiseren om oplossingen over problemen betreffende kantoorwerk te vinden, rekening houdend met het telewerk. Deze publicatie bevat een checklist die de telewerker de mogelijkheid biedt na te denken over zijn arbeidsvoorwaarden, na te gaan wat er door hemzelf aangepast kan worden en de resterende problemen te identificeren. Voor deze problemen kan hij om een overleg vragen met zijn onderneming (verantwoordelijke, preventieadviseur, …).

E-learning om de eerste stappen op vlak van welzijn op het werk te zetten (FOD Werkgelegenheid – België - 2019)

Door middel van animaties, afbeeldingen, video's, ... kan men met deze gebruiksvriendelijke tool de wetgeving inzake welzijn op het werk en de belangrijkste principes daarvan op een eenvoudige manier begrijpen om de bewustwording te vergroten en beroepsrisico's in elk bedrijf te voorkomen.

Deze e-learning is beschikbaar in de rubriek Tools > E-learning om de eerste stappen op vlak van welzijn op het werk te zetten (gezondheid, veiligheid, PSR, MSA…) (e-campus – België).

Website telewerken.be (FOD Mobiliteit en Vervoer en VIAS – België - 2021)

Ben je geïnteresseerd in telewerken? Op het internet is zoveel informatie te vinden dat men soms door de bomen het bos niet meer ziet. Maar wat is nu juist nuttige informatie om een telewerkbeleid uit te stippelen? Deze toolbox helpt u op weg. Vias institute en de FOD Mobiliteit en Vervoer geven zoveel mogelijk antwoorden op uw vragen. Daarnaast biedt de website een aantal praktische hulpmiddelen.

Informatie en tools over telewerken zijn beschikbaar op de website telewerken.be:

Praktische gids over telewerken tijdens de COVID-19 pandemie en daarna (IAO – Zwitserland - 2020)

Deze gids bevat in de bijlagen ervan een checklist die verscheidene krachtlijnen omvat:

 • arbeidsduur en -organisatie;
 • beheer van de prestatie;
 • digitalisering;
 • communicatie;
 • veiligheid en gezondheid op het werk;
 • juridische en contractuele impact;
 • opleiding;
 • combinatie werk/gezinsleven;
 • vertrouwen en bedrijfscultuur;
 • genderkwesties.

Deze gids is beschikbaar op de website van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO):

Télétravail en mode Covid-19 : on vous guide! (Ministère du travail, de l’emploi et de l’insertion – Frankrijk - 2021)

In een tijd waarin telewerken de regel is voor alle activiteiten die dit mogelijk maken, kunnen er vragen rijzen: hoe zet men telewerk in als werkgever? Hoe beheert men zijn telewerkteam? Wie zijn de mensen die kunnen helpen? Hoe kan een werknemer het telewerk goed doorbrengen? Dit zijn allemaal vragen die in dit artikel worden beantwoord door naar nuttige bronnen te verwijzen.

Dit artikel met de opsommingen van belangrijke maatregelen is beschikbaar in het Frans op de website van het Franse ‘Ministère du travail, de l’emploi et de l’insertion’ (Ministerie van arbeid, werkgelegenheid en inschakeling): Télétravail en mode Covid-19 : on vous guide !

Telewerk - Publicaties

Brochures van de reeks SOBANE-strategie (FOD Werkgelegenheid – België - 2021)

De SOBANE-strategie voor het beheer van beroepsgebonden risico’s werd ontwikkeld als hulpmiddel voor een dynamisch en doeltreffend risicobeheer. Zij omvat vier interventieniveaus: Screening (Opsporing), OBservatie, ANalyse, Expertise.

Alle publicaties van de SOBANE-strategie zijn beschikbaar in moduleerbare versie in de rubriek Tools > Risicoanalyse - Tools.

Deze publicaties zijn vrij toegankelijk en kunnen ook worden gedownload op de website van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD Werkgelegenheid), in de rubriek Publicaties > Strategie Sobane.

De publicaties die betrekking hebben op het telewerk, zijn:

Preventie van musculoskeletale aandoeningen (MSA) voor administratief personeel (FOD Werkgelegenheid – België - 2012)

In het merendeel van de dienstverlenende sectoren zijn de werknemers blootgesteld aan het risico op musculoskeletale aandoeningen. Daarom werd er een reeks van praktische brochures opgesteld voor de preventie van dergelijke aandoeningen. De brochure voor het administratief personeel kadert in deze reeks. De brochure geeft een antwoord op drie vragen:

 • Wat is een musculoskeletale aandoening?
 • Wat zijn de risico’s voor MSA?
 • Hoe kan men MSA voorkomen?

Deze publicatie is toegankelijk en kan vrij worden gedownload op de website van de FOD Werkgelegenheid, in de rubriek Publicaties: Preventie van musculoskeletale aandoeningen (MSA) voor administratief personeel.

Studie van de impact van de nieuwe arbeidsvormen op het welzijn (FOD Werkgelegenheid – België - 2019)

De doelstelling van dit onderzoeksproject is het bestuderen van de impact van de nieuwe vormen van tewerkstelling en arbeid op het welzijn op het werk (gezondheid, veiligheid) en in het bijzonder op het verschijnen van muscoloskeletale aandoeningen en psychosociale risico’s.

Meer info daarover, alsook het onderzoeksrapport en de samenvatting ervan, zijn beschikbaar op de website van de FOD Werkgelegenheid, in de module Onderzoeksprojecten > 2019 - Studie van de impact van de nieuwe arbeidsvormen op het welzijn.

Praktische gids over telewerken tijdens de COVID-19 pandemie en daarna (IAO – Zwitserland - 2020)

Deze gids biedt praktische en haalbare aanbevelingen voor doeltreffend telewerken die van toepassing zijn op een breed scala van actoren, ter ondersteuning van beleidsmakers bij de actualisering van bestaand beleid en om particuliere bedrijven en organisaties in de publieke sector een flexibel kader te bieden voor de ontwikkeling of actualisering van hun eigen telewerkbeleid en -praktijken.

Deze gids is beschikbaar op de website van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO):

Telewerk en op ICT-gebaseerde mobiele werkzaamheden: flexibel werken in het digitale tijdperk (Eurofound – Luxemburg - 2020)

In dit rapport worden de arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden van werknemers met TICTM-regelingen (‘telework and ICT-based mobile work’ – TICTM) geanalyseerd. De nadruk ligt hierbij op hoe de werkomgeving en de organisatie van het werk in verband met TICTM invloed hebben op het evenwicht tussen werk en privéleven, de gezondheid, prestaties en vooruitzichten van werknemers.

Deze publicatie en de samenvatting ervan in 22 talen, waaronder het Nederlands, zijn toegankelijk en kunnen vrij worden gedownload op de website van de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (Eurofound): Telework and ICT-based mobile work: Flexible working in the digital age, New forms of employment series.

Telewerk in tijden van COVID-19: uitdagingen & aanbevelingen (Prof. Tim Vantilborgh (VUB), Eva De Winter (VOCAP), Prof. Donatienne Desmette (UCL), Prof. Jonas Lang (UGent), Prof. Florence Stinglhamber (UCL), Prof. Anja Van den Broeck (KULeuven), Prof. Marijke Verbruggen (KULeuven) – België - 2020)

Eind oktober 2020 werd telewerk opnieuw de norm in België om de verspreiding van COVID-19 tegen te gaan. Deze maatregel heeft echter vergaande gevolgen voor zowel werkgevers als werknemers en kan een impact hebben op individuen, organisaties, en de gehele maatschappij. Om deze maatregel succesvol te maken is het belangrijk om verder te kijken dan de gevolgen voor de economie en de gezondheid van de bevolking. Inzichten uit de arbeids- en organisatiepsychologie helpen om de uitdagingen die gepaard gaan met telewerk te begrijpen en om “evidence-based” management praktijken te implementeren.

Deze publicatie is toegankelijk en kan vrij worden gedownload:

Télétravail à domicile (CARSAT Nord Picardie – Frankrijk - 2012)

Deze gids geeft stof tot nadenken voor werkgevers en werknemers die telethuiswerk willen invoeren en een evaluatie van de daaraan verbonden risico's wensen uit te voeren.

De gids van CARSAT Nord Picardie is beschikbaar op de website van de ‘Service de Santé au Travail de Valence’, in de rubriek Pratique > Documentation: Télétravail à domicile (PDF, 3,46 MB).

Dossier “Covid-19 et prévention en entreprise - Du télétravail imposé en situation exceptionnelle à un télétravail qui se prolonge” (INRS – Frankrijk - 2021)

In het licht van de pandemie zijn veel bedrijven op telewerk overgeschakeld om hun activiteiten verder te zetten. In deze uitzonderlijke omstandigheden kan de invoering van telewerk risico’s met zich meebrengen voor de gezondheid en veiligheid van werknemers. Sommige punten vereisen een speciale waakzaamheid.

Dit dossier is beschikbaar op de website van het ‘Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et de maladies professionnelles’ (INRS): Covid-19 et prévention en entreprise - Du télétravail imposé en situation exceptionnelle à un télétravail qui se prolonge.

Parlementaire vragen

 • Actualiteitsdebat 27/04/2021 Kamer - Besmetting op de werkvloer

 • Actualiteitsdebat 27/04/2021 Kamer - Telewerk

 • Actualiteitsdebat 09/03/2021 Kamer - Telewerk

 • Actualiteitsdebat 26/01/2021 Kamer - Arbeidsinspectie en flitscontrole op telewerk

 • 55017951C & 55017994C Kamer - Het recht op deconnectie

 • 55013610C e.v. Kamer - Het telewerk tijdens de coronacrisis

 • 55009729C Kamer - De aanpak van COVID-19 op het werk

 • 6-2001 Senaat - Telewerk - Stimuleren in de privésector - Federale acties en maatregelen - Aparte codering in de loonadministratie - Mogelijke aanpassing van de wetgeving

 • 55001280P Kamer - Het telewerk tijdens de coronacrisis

 • 55001212P Kamer - Het verplichte telewerk en de nood aan extra controles

 • 55000877P Kamer - De gevolgen van telewerk

 • 683 Kamer - Telewerken - Nood aan verbondenheid en deconnectie

 • 22946, 23868, 24733 Kamer - Telewerken

 • 512 Kamer - Telewerken en thuiswerken voor werknemers met een beperking

 • 115 Kamer - Federale overheidsadministraties - Experimenten inzake telewerken

 • 31 Kamer - Administratieve diensten - Overheidsbedrijven - Mexicaanse griep - Preventief occasioneel telewerken

 • 4-3798 Senaat - Welzijn op het werk - Onderzoek - Maatregelen zoals telewerken

 • 6490 Kamer: Juridische knelpunten inzake telewerken

 • 8039 Kamer: De juridische knelpunten inzake telewerken

 • 7355 Kamer: De juridische knelpunten inzake telewerken

 • 299 Kamer: Juridische knelpunten inzake telewerken. - Thuisstrijksters. - Welzijnsreglementering

 • 3-6855 Senaat: Overheidsdiensten - Mogelijkheid tot telewerken

Telewerk - Regelgeving

Meer informatie ter zake en de reglementaire teksten staan op de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg in de rubriek Thema’s > Arbeidsovereenkomsten > Telewerk.

In de praktijk

 • Telewerk / Musculoskeletale aandoeningen (MSA)

  Veilig en gezond telewerken

  Zelfs nu werknemers vaker naar kantoor terugkeren, lijkt telewerk een steeds belangrijkere plaats in het werkleven in te nemen. Werknemers zullen naar alle waarschijnlijkheid ook in de toekomst vaker van thuis uit werken, sommigen zelfs voltijds. Daarom is het essentieel dat telewerkers de juiste...
 • telethuiswerken
  telethuiswerken
  Telewerk / Musculoskeletale aandoeningen (MSA)

  Praktische tips voor telethuiswerken en gezond blijven

  Door de lockdown maatregelen vanwege de COVID-19-pandemie, zijn miljoenen Europese werknemers genoodzaakt om thuis te werken om het risico op besmetting met het virus te beperken. Lange perioden van zittend werk, gebrek aan lichaamsbeweging, werken in afzondering, vervaging van de grenzen tussen...
 • Telewerk
  Telewerk
  Telewerk / Ergonomie

  Ergonomie en telewerken

  De Vlaamse Ergonomie Vereniging (VerV) lanceerde op 19 september 2019 haar praktijkrichtlijn over ergonomie en telewerken: “Telewerk is ook beeldschermwerk. Ergonomie thuis is een gedeelde verantwoordelijkheid.”
 • telewerk
  telewerk
  Telewerk

  Vias institute en de FOD Mobiliteit beantwoorden al uw vragen over telewerken

  Vias institute en de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer (FOD Mobiliteit) geven zoveel mogelijk antwoorden op uw vragen over het principe van telewerken. Daarnaast bieden ze ook een aantal praktische hulpmiddelen.

Nieuws en evenementen

12.10.2021

Artikel van Eurofound over de uitdagingen van telewerk

Een artikel van de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (Eurofound) legt op basis van de resultaten van een...
07.10.2021

Op de blog: conclusies VBO-conferentie van 26 augustus 2021 rond telewerken

Op 26 augustus 2021 organiseerde het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) een conferentie rond telewerken. Negen sprekers gaven er een...
20.07.2021

Regelgeving rondom thuiswerken en veiligheid en gezondheid op het werk na de pandemie

Het ziet ernaar uit dat telewerken voor veel organisaties ook na de COVID-19-pandemie een vast onderdeel van het werk wordt. Maar in hoeverre valt...
01.07.2021

Veiligheid en gezondheid van telewerkers tijdens COVID-19-pandemie

In een nieuw rapport van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) wordt gekeken naar de risico’s op aandoeningen...

Webinars “Versterkte rol van de arbeidsarts” en “Telewerk/CAO149”

19.05.2021 11:05
In februari 2021 waren er webinars in het Nederlands en in het Frans over de versterkte rol van de arbeidsarts. In maart 2021 waren er webinars in...
17.03.2021

Nieuw thema over telewerk op BeSWIC

Op 5 maart 2021 is er op de BeSWIC website een nieuw thema over telewerk gepubliceerd.
Eurofound
Eurofound
06.01.2021

Rapport van Eurofound over telewerken en op ICT gebaseerde mobiele werkzaamheden (2020)

In het rapport “Telework and ICT-based mobile work: Flexible working in the digital age” van de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en...
10-10-10
10-10-10
27.08.2020

10-10-10-campagne wisselwerken

In het kader van hun 10-10-10-campagne vragen de Vlaams Ergonomievereniging (VerV) en het Vlaams Instituut Gezond Leven aan alle mensen met een...