Blog

Op de blog vindt u overzichtsartikels over welzijn op het werk. Er wordt steeds doorgelinkt naar relevante en interessante informatie over het besproken onderwerp.

 

Arbeidsmiddelen

Heftrucks, werfmachines en ander rollend materieel: geluids- en emissienormen

De koninklijke besluiten over het gebruik van arbeidsmiddelen en mobiele arbeidsmiddelen en het op de markt brengen van machines zijn bij de preventieadviseur genoegzaam bekend. Minder gekend zijn enkele milieubepalingen, zoals geluid- en emissiebeperkingen, waaraan deze machines tevens onderworpen zijn als gevolg van andere Europese richtlijnen.

Arbeidsmiddelen / Mobiele arbeidsmiddelen

Sigmacert keurmerk voor bepaalde mobiele arbeidsmiddelen

Sigma, de beroepsvereniging van importeurs van machines van goederenbehandeling en burgerlijke bouwkunde, heeft sedert 2011 het Sigmacert keurmerk ingevoerd voor de controle en het onderhoud van enkele mobiele arbeidsmiddelen.

Risico’s betonpomp en betonmixer: FedBeton heeft diverse veiligheidsbrochures

Op 21 juni 2012 kantelde een betonmixer op de E40 met lange files als gevolg. Op 15 september 2012 brak een steunpoot af bij het pompen van beton op een militair domein met 2 doden tot gevolg. Op 18 december 2012 raakte een betonpomp een hoogspanningslijn. Er was een elektriciteitsinslag in de omgeving. Uit deze incidenten blijkt dat er diverse risico’s verbonden zijn met deze arbeidsmiddelen, die ernstige gevolgen voor mens en omgeving kunnen hebben.

ISO 39001: nieuwe norm voor een transportveiligheidsbeheersysteem

De nieuwe norm voor een transportveiligheidsbeheersysteem, ISO 39001, is gepubliceerd. Met deze internationale standaard krijgen werkgevers van kleine en middelgrote ondernemingen (kmo’s), grote bedrijven en publieke overheden een reeks van richtlijnen die hen helpen bij het verbeteren van het transportveiligheidsbeheersysteem.

Gevaarlijke stoffen
Bouw

Veilig omgaan met asfalt: preventiemaatregelen van productie tot eindgebruiker(s)

De asfaltwerker heeft door de aard van zijn werk kans op gezondheidsschade en ongevallen door bijvoorbeeld een aanrijding.

Arbeidsmiddelen
Hout en meubel / Bouw

Gids over de veiligheid van nagelpistolen

De Amerikaanse overheidsinstituten ‘National Institute for Occupational Safety and Health’ (NIOSH) en ‘Occupational Safety and Health Administration’ (OSHA) hebben in 2011 samen een gids ontwikkeld over de veiligheid van nagelpistolen. In de Verenigde Staten van Amerika gebeuren er namelijk jaarlijks duizenden ongevallen met nagelpistolen. De gids “Nail Gun Safety: A guide for Construction Contractors” is een hulpmiddel om dit soort van ongevallen in de toekomst te voorkomen.

Opleiding en vorming rond normen en normalisatie in Europa

Op 29 juni 2012 hebben de 3 Europese normenorganisaties, het Europees Comité voor Normalisatie (CEN), het Europees Comité voor Elektrotechnische Normalisatie (CENELEC) en het Europees normalisatie-instituut voor telecommunicatie (ETSI) tijdens een stakeholdersmeeting in Brussel opgeroepen tot meer bewustzijn en meer investeringen in opleiding en vorming over normen en normalisatie.

Landbouw, bosbouw en visserij

Europese overeenkomst over waardige werkomstandigheden voor vissers

De Europese sociale partners hebben een overeenkomst ondertekend voor het verbeteren van de werkomstandigheden van vissers. De overeenkomst moet ervoor zorgen dat de vissers kunnen werken in waardige omstandigheden aan boord van de vissersschepen met aandacht voor een aantal vereisten op het gebied van accommodatie, voeding, veiligheid en gezondheid op het werk, medische zorg en sociale zekerheid.

Bouw

Een gewijzigd reglementair kader voor het verhandelen van bouwproducten

De Federale Overheidsdienst (FOD) Economie, K.M.O., Middenstand en Energie heeft een brochure gepubliceerd over het gewijzigd reglementair kader voor het verhandelen van bouwproducten. De brochure is bedoeld voor de professionelen uit de bouwsector en beschrijft de gevolgen van de voorschriften van de nieuwe Europese Verordening EU 305/2011 voor het verhandelen van bouwproducten. Die Verordening beoogt in de eerste plaats een verbetering van het vrije verkeer van bouwproducten op de interne Europese markt.

Landbouw, bosbouw en visserij

Waterstofsulfide: een dodelijk gevaar

Op 29 april 2012 raakte een landbouwer geïntoxiceerd door waterstofsulfide of H2S dampen toen hij een dompelpomp wou herstellen in een waterput. De landbouwer overleefde het niet. Dit ongeval toont nog maar eens aan hoe belangrijk het is om correcte procedures te volgen en geschikte beschermingsmiddelen te gebruiken wanneer men werkzaamheden uitvoert in putten en riolen.