Blog

Op de blog vindt u overzichtsartikels over welzijn op het werk. Er wordt steeds doorgelinkt naar relevante en interessante informatie over het besproken onderwerp.

 

Bouw

Preventiefiche voor de bouwsector

Deze preventiefiche helpt de bouwondernemingen bij het in kaart brengen van alle veiligheids- en gezondheidsrisico’s in het bedrijf. Als een ondernemer zijn medewerkers echt wil beschermen tegen ongevallen en gezondheidsproblemen, dan is het gebruik van deze preventiefiche een noodzakelijke eerste stap.

Tijdelijke of mobiele bouwplaatsen
Bouw

Brochure over veiligheidscoördinatie op bouwplaatsen

De Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg heeft een nieuwe brochure "De veiligheidscoördinatie op tijdelijke of mobiele bouwplaatsen" gepubliceerd. Deze brochure behandelt de vragen die bij die veiligheidscoördinatie het vaakst worden gesteld, voorzien van een kort en duidelijk antwoord. Zij is bestemd voor elkeen die te maken heeft met bouwplaatsen: opdrachtgevers, architecten, bouwdirecties, aannemers, …